Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

#CCOOPVinforma sobre els permisos de formació

  La formació professional és un dret de totes les persones treballadores. De fet, en la nòmina es detrau un 1,7 % per a formació. Informa’t dels permisos per causa de cursos o exàmens, la possibilitat d’adaptació de jornada, la preferència per a triar torn i les característiques dels permisos individuals de formació.

  06/09/2023.

  URL | Código para insertar

  PIF

  PIF

  Si estàs estudiant mentre treballes, tens dret a:

  · Un permís individual de formació (PIF) de fins a 200 hores anuals que es consideren temps de treball.

  · Un permís retribuït de 20 hores anuals per a formació relacionada amb l'activitat de l'empresa.

  · Permisos per a acudir a exàmens vinculats amb una titulació reglada.

  · L'adaptació de la jornada de treball per a assistir a cursos oficials.

  · Preferència per a triar torn de treball, si fos el cas.

  El Permís Individual de Formació

  · Ha de permetre obtindre un títol oficial, un certificat de professionalitat o la realització de les pràctiques.

  · No ha d'estar relacionada necessàriament amb l'activitat de l'empresa.

  · L'horari lectiu ha de coincidir amb el laboral, llevat que siga en torn de nit. Inclou el desplaçament.

  · Va a càrrec de la formació bonificada, per la qual cosa l'empresa no té cap cost.

  · Ho pot demanar qualsevol persona de la plantilla amb independència del seu contracte.

  · Sol·licita-ho per escrit i demana que la resposta de l'empresa també ho siga. T'ho pot denegar per motius organitzatius o de producció.

  · Cobreix els costos salarials fixos de la persona mentre està absent del seu lloc de treball.

  Si encara tens dubtes consulta a la representació sindical en la teua empresa, a les persones responsables de formació de CCOO PV o als serveis públics d'ocupació.