Comisiones Obreras del País Valenciano | 1 octubre 2023.

Representació

Primer sindicat en representació a les empreses

Segons el còmput dinàmic de 31 de desembre de 2022, CCOO PV té 11.351 representants, d’aquesta manera s’alça com el sindicat majoritari en les eleccions sindicals amb un percentatge de representació del 36,8 % i un diferencial de 447 representants respecte a la segona força sindical.

CCOO PV valora positivament l’augment en la incorporació de dones a les candidatures de més d'un 4 %, juntament amb el de persones més joves, que han baixat la mitjana d'edat de la representació de 50,3 a 45,6 anys. Per això, a més del creixement quantitatiu, també s'ha rejovenit i feminitzat la veu del sindicat en els centres de treball.

Gràcies als vots de 169.722 treballadors i treballadores, CCOO PV continuarà exigint condicions laborals dignes, per davant de la segona força representada per UGT-PV, amb 10.904 representants. La resta de sindicats es troben a molta distància dels majoritaris: FSIE 1.183, CISF 1.101, Sindicat Independent 852, USO 902, Intersindical Valenciana 489, FETICO 728, CGT 610, Grup de treballadors i treballadores 479, i en l’apartat d’altres 2.349.