Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

Auditories

Tots els anys, una empresa externa, audita els comptes del sindicat i realitza un informe amb recomanacions. Si vols veure l'últim, pots accedir al document:

Exercici 2022

Comissió de Garanties

Controla les mesures disciplinàries internes de caràcter col•lectiu sobre les organitzacions. Li competeix resoldre expedients de sanció de caràcter individual i reclamacions sobre violació dels principis de democràcia, i pot exigir responsabilitats davant els òrgans de direcció confederals. Composta per cinc membres electes en Congrés que no podran ser càrrecs directius dels òrgans de la confederació del PV. Presenta un informe anual al Consell Confederal.

Reglament

Comissió administrativa i financera

Composta per cinc membres designats pel Congrés Confederal per a controlar el funcionament administratiu i de finances dels òrgans de la confederació. Elabora un informe anual que es fa públic i es presenta el Consell Confederal.

Reglament