Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

Documentació

22.03.2024

LEGISLACIÓ LABORAL BÀSICA 2024

Normes de cotització, prestacions per atur, pensions, subsidis, prestacions per incapacitat temporal, etc.  Aquests i molts altres aspectes, d'interés per a treballadors i treballadores, estan recollits en la guia Legislació laboral bàsica, actualitzada l’any 2024. Un document per conéixer drets en l'àmbit laboral i social.

Ver documento

15.11.2023

Legislació Laboral Bàsica 2023

Normes de cotització, prestacions per atur, pensions, subsidis, prestacions per incapacitat temporal… Aquests i molts altres aspectes, d'interés per a treballadors i treballadores, estan recollits en la guia Legislació laboral bàsica, actualitzada l’any 2023. Un document per conéixer drets en l'àmbit laboral i social.

Ver documento

26.10.2022

LEGISLACIÓ LABORAL BÀSICA 2022

Normes de cotització, prestacions per atur, pensions, subsidis, prestacions per incapacitat temporal… Aquests i molts altres aspectes, d'interés per a treballadors i treballadores, estan recollits en la guia Legislació laboral bàsica, actualitzada l’any 2022. Un document per conéixer drets en l'àmbit laboral i social.

Ver documento

30.12.2021

Legislació laboral bàsica 2021

Normes de cotització, prestacions per atur, pensions, subsidis, prestacions per incapacitat temporal… Aquests i molts altres aspectes, d'interés per a treballadors i treballadores, estan recollits en la guia Legislació laboral bàsica, actualitzada l’any 2021. Un document per conéixer drets en l'àmbit laboral i social.

Ver documento

30.12.2021

Legislación laboral básica 2021

Normas de cotización, prestaciones por paro, pensiones, subsidios, prestaciones por incapacidad temporal… Estos y otros muchos aspectos, de interés para trabajadores y trabajadoras, están recogidos en la guía Legislación laboral básica, actualizada en 2021. Un documento para conocer derechos en el ámbito laboral y social.

Ver documento

19.11.2019

LEGISLACIÓN LABORAL BÁSICA 2019

Actualización de las normas de cotización, del desempleo y de las cuantías de las prestaciones, pensiones y demás indicadores

Ver documento

20.09.2018

LEGISLACIÓN LABORAL BÁSICA 2018

Actualización de las normas de cotización, del desempleo y de las cuantías de las prestaciones, pensiones y demás indicadores

Ver documento

02.11.2017

Legislación laboral básica 2017

Actualización de las normas de cotización, del desempleo y de las cuantías de las prestaciones, pensiones y demás indicadores.

Ver documento

03.10.2016

Legislación Laboral Básica 2016

Actualización de las normas de cotización, del desempleo y de las cuantías de las prestaciones, pensiones y demás indicadores

Ver documento

10.05.2011
Legislación Laboral Básica 2011

Legislación Laboral Básica 2011

Información sobre normas de cotización, prestaciones y pensiones públicas, desempleo, renta activa de inserción o la cuantía del salario mínimo.

13.12.2013
Legislación laboral básica 2013

Legislación laboral básica 2013

Actualización de las normas de cotización, del desempleo y de las cuantías de las prestaciones, pensiones y demás indicadores

30.07.2013
Legislación laboral básica 2013_anterior

Legislación laboral básica 2013_anterior

Actualización de las normas de cotización, del desempleo y de las cuantías de las prestaciones, pensiones y demás indicadores

28.02.2012
Legislación laboral básica 2012

Legislación laboral básica 2012

Actualización de las normas de cotización, del desempleo y de las cuantías de las prestaciones, pensiones y demás indicadores.

12.06.2014
portada legislación laboral básica 2014

Legislación laboral básica 2014_ant

Actualización de las normas de cotización, del desempleo y de las cuantías de las prestaciones, pensiones y demás indicadores

12.06.2014
Legislación laboral básica 2014

Legislación laboral básica 2014

Actualización de las normas de cotización, del desempleo y de las cuantías de las prestaciones, pensiones y demás indicadores