Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

04.10.2017

Reglament Sindicatura de l'Afiliació

El XI Congrés de CCOO PV, celebrat el 4 i 5 d'abril de 2017, va fixar l'increment, la consolidació i l'atenció a l'afiliació com un dels seus objectius prioritaris. Per a dur-ho a terme, el sindicat va aprovar la creació de la Sindicatura de l'Afiliació del País Valencià, regida pel present reglament.

Ver documento

04.10.2017

Reglamento Sindicatura de la Afiliación

El XI Congreso de CCOO PV, celebrado el 4 y 5 de abril de 2017, fijó el incremento, la consolidación y la atención a la afiliación como uno de sus objetivos prioritarios. Para llevarlo a cabo, el sindicato aprobó la creación de la Sindicatura de la Afiliación del País Valenciano, regida por el presente reglamento.

Ver documento