Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

Documentació

12.03.2024

Memòria 2023 Fundació Pau i Solidaritat PV

Pau i Solidaritat PV és la fundació promoguda per CCOO PV per amplificar la cooperació internacional i la solidaritat. Treballa per la transformació social i econòmica cap a un model de desenvolupament humà sostenible, amb l'objectiu de superar la pobresa i les desigualtats, per construir una societat justa, inclusiva, equitativa i sostenible. Es finança a través del 0,7 % de les quotes d'afiliació de CCOO PV, donacions privades i subvencions d'administracions públiques que destinen fons a projectes de cooperació internacional i educació per a la ciutadania global. En aquesta memòria es recullen les activitats i accions dutes a terme durant l’any 2023, així com part dels impactes generats.

Ver documento

11.10.2022

NOVEDADES DEL NUEVO REGLAMENTO EXTRANJERÍA

Información sobre las novedades del nuevo reglamento de extranjería.

Ver documento

11.10.2022

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO CITE

Folleto informativo sobre el servicio de orientación y asesoramiento de CCOO PV a través del CITe (Centro de Información a la Población Trabajadora Extranjera).  

Ver documento

21.06.2018

Servicios dirigidos a la población trabajadora migrante

CCOO PV edita un folleto con los servicios y las actividades dirigidas a la población trabajadora migrante.

Ver documento

21.06.2018

Serveis dirigits a la població treballadora migrant

CCOO PV edita un fullet amb els serveis i les activitats dirigides a la població treballadora migrant.

Ver documento

22.04.2016

La gestió de la diversitat

Guia per a delegats i delegades sindicals de la gestió de la diversitat i la no discriminació a l'empresa. Editada per la Secretaria d'Immigració de CCOO de Catalunya.

Ver documento

22.04.2016

Estadística població immigrada

Dades de la ciutat de València 2014-2015.

Ver documento

31.12.2015

Memoria actividades CITMI 2015

De la Secretaría de Migraciones y Cooperación de CCOO PV.

Ver documento

22.04.2016

Situación laboral de la mujer inmigrante en España

Análisis y proposiciones para la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación.

Ver documento

01.01.2010

Guia orientación CITMI

Aspectos básicos de orientación sociolaboral para que las personas inmigrantes gestionen adecuadamente los recursos disponibles en relación a sus capacidades y al entorno en que se encuentran.

Ver documento

01.01.2010

Estadística asesoramiento extranjería 2010

Acceso al balance de asesoramiento en materia de extranjeria durante 2010

Ver documento

01.01.2010

Estadística gestión expedientes 2010

Acceso al volumen de expedientes atendidos por el servicio del CITMI en el año 2010

Ver documento

01.01.2010

Memoria gráfica actividad CITMI 2010

Presentación de las actividades realizadas por el Centro de Información de Trabajadores Migrantes de CCOO PV durante el año 2010

Ver documento

29.05.2012

Memoria gráfica actividad CITMI 2012

Balance del trabajo desarrollado desde la red CITMI CITE

Ver documento

03.02.2012
Autor: CITMI

Memoria de Actividades de CITMI de 2011

Documento con la memoria de las actividades realizadas por el CITMI durante 2011.

Ver documento