Comisiones Obreras del País Valenciano | 20 julio 2024.

Documentació

01.01.2010
Autor: DOCV núm. 6.539, 09.06.2011

Regulació dels requisits i condicions d?accés a les ajudes econòmiques del Programa d?Atenció a les Persones i a les seues Famílies en el marc del Sistema per a l?Autonomia i Atenció a la Dependència en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6.539, 09.06.2011)

ORDRE 5/2011, de 6 de juny, de la Conselleria de Benestar Social, de modificació dels articles 4 i concordants de l?Ordre de 5 de desembre de 2007, per la qual es regulen els requisits i condicions d?accés a les ajudes econòmiques del Programa d?Atenció a les Persones i a les seues Famílies en el marc del Sistema per a l?Autonomia i Atenció a la Dependència en la Comunitat Valenciana.

Ver documento

01.01.2010
Autor: BOE núm. 299, 15.12.2006

LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (BOE núm. 299, 15.12.2006) .

LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Ver documento

01.01.2010
Autor: DOCV núm. 6471, 02.03.2011

DECRET 18/2011, de 25 de febrer, del Consell, pel qual s?establix el procediment per a reconéixer el dret a les prestacions del sistema valencià per a les persones en situació de dependència. (DOCV núm. 6471, 02.03.2011)

DECRET 18/2011, de 25 de febrer, del Consell, pel qual s?establix el procediment per a reconéixer el dret a les prestacions del sistema valencià per a les persones en situació de dependència.

Ver documento