Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

Documentació

21.12.2023

CUENTAS ANUALES 2022

Ver documento

04.01.2023

Cuentas anuales 2021

Ver documento

15.12.2020

COMPTES ANUALS 2019

Ver documento

18.10.2019

Comptes anuals 2018

Ver documento

01.01.2019

Comptes anuals 2017

Balanç de comptes de 2017 ja auditades internament i externa que ha sigut aprovat per unanimitat en el Consell Confederal de CCOO PV.

Ver documento

27.12.2017

Comptes anuals CCOO PV 2016

Ver documento

01.02.2017

Presupuestos 2017

Ver documento

21.09.2016

Comptes anuals CCOO PV 2015

Ver documento

16.02.2016

Pressupostos 2016

Previsió de ingressos i despeses de CCOO PV per a 2016, aprovat al Consell Confederal del 16 de febrer.

Ver documento

31.12.2014

Comptes 2014

Balanç corresponent a l'exercici 2014, comptes de pèrdues i guanys, memòria i estat de canvis en el patrimoni net i de fluxos d'efectiu.

Ver documento