Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

Documentació

29.04.2024

MATERIAL EN VALENCIÀ SUBVENCIONAT 2023

Ver documento

11.03.2024

MEMÒRIA DETALLADA DE LES ACTUACIONS LPCI 2023

Ver documento

12.02.2024

LLISTAT SUBVENCIONS 2023

Ver documento

23.03.2023

Llistat subvencions 2022

Ver documento

15.03.2023

MEMÒRIA DETALLADA DE LES ACTUACIONS LPCI 2022

Ver documento

15.11.2022

Material en valencià subvencionat 2022

Ver documento

05.04.2022

MEMÒRIA DETALLADA DE LES ACTUACIONS LPCI 2021

Ver documento

..

MEMÒRIA DETALLADA DE LES ACTUACIONS LPCI 2020

Ver documento

01.03.2022

MATERIAL SUBVENCIONAT PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ 2021

Ver documento

01.03.2022

LLISTAT COMPLET SUBVENCIONS DE 2021

Ver documento

24.05.2021

Llistat complet subvencions de 2020

Ver documento

31.12.2016

Material subvencionat promoció del valencià 2016

Ver documento

31.12.2017

Material subvencionat promoció del valencià 2017

Ver documento

05.11.2020

Llistat del material subvencionat del valencià 2020

Ver documento

25.05.2020

Llistat complet subvencions 2019

D’acord amb els requeriments de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià fa pública la informació relativa dels actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica.

Ver documento