Comisiones Obreras del País Valenciano | 18 abril 2024.

Ingressos
Despeses

CCOO PV es finança en un 80% amb ingressos propis 

El sindicat ha aprovat els comptes de 2022, que llancen un resultat positiu de 83.225,99 €. La tendència negativa en l'evolució econòmica del sindicat es va trencar en 2020, fonamentalment per la contenció de la despesa en serveis exteriors i personal. Els ingressos ascendeixen a 14.793.446,67 €. S'incrementa la partida d'afiliació en 66.000 €, un 1,38% més que l'any anterior. Baixa lleugerament la facturació dels serveis jurídics. Si descomptem les subvencions rebudes, que són de caràcter finalista, justificades amb memòries d'activitat i auditades, el finançament propi supera el 80%.

Les despeses del sindicat es redueixen fins als 14.710.220,68 €, sobretot en serveis exteriors que baixen en 365.000 €, malgrat el context inflacionista. Es produeix també una optimització de les despeses vinculades a les seus sindicals i per la posada en marxa d'un pla d'estalvi de consum energètic. En la partida del personal laboral, els efectes que va suposar la reducció per les eixides voluntàries incentivades es veuen compensats per l'increment salarial del 6,5% vinculat a l'IPC.

El sindicat continua en la senda de contenció i d'ajust quirúrgic que li està permetent sanejar l'organització, sense perdre qualitat en la prestació de serveis a l'afiliació. Millorar la sostenibilitat econòmica incrementant els ingressos propis i fent més eficients les despeses és el principal objectiu.

Comptes anuals de 2022