Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

Què són els pactes territorials?

Compromisos subscrits en l'àmbit local entre les administracions públiques, els agents socials i econòmics més representatius per a desenvolupar els objectius de les polítiques actives d’ocupació i d’altres estratègies impulsades en la població o comarca.

L’objectiu fonamental és millorar les oportunitats d’aquells col·lectius amb més dificultats per a trobar ocupació, mitjançant compromisos de millora i desenvolupament de l’orientació, formació i inserció laboral, adaptats a la realitat local.

Què pretenen?

Haurien de permetre la descentralització de la concertació social en el territori, mitjançant la confluència de les mesures econòmiques, socials, de vertebració i de desenvolupament territorial dels diferents governs. L'àmbit local és l’espai més adequat per abordar el problema de la desocupació per estar en la primera línia d’atenció i estar obligades a donar una resposta immediata.

Els plans d’actuació concrets i específics de cada Pacte, haurien d'aprovar-se tenint en compte dos principis fonamentals:

Coherència amb els diagnòstics de les necessitats i potencialitats del territori i les prioritats consensuades en els seus òrgans de direcció.Col·laboració de les actuacions dels agents que intervenen en el territori de referència per a augmentar la seua eficàcia.

Els pactes territorials per a l'ocupació haurien d'aconseguir una àmplia col·laboració local o regional entre els seus integrants que permeta:

Detectar dificultats i perspectives dels agents amb responsabilitat en l'ocupació.Mobilitzar recursos disponibles per a coordinar les mesures a favor de l'ocupació.Aplicar mesures que servisquen de model de referència per a incrementar l’eficàcia de les accions de promoció de l'ocupació.

CCOO PV defensa des de fa anys el desenvolupament de pactes territorials per a la creació d’ocupació, com constaten els documents congressuals i els diferents PAVACE (Pacte Valencià per a la Concertació i l'Ocupació) subscrits per aquesta organització.

L’estratègia del sindicat és utilitzar aquests pactes per a potenciar el diàleg social i la concertació social. L’objectiu és incidir en les polítiques públiques i privades, així com en les relacions laborals, millorar la coordinació i eficàcia de les mesures de foment de l'ocupació i augmentar la coresponsabilitat de les diferents administracions, organitzacions sindicals i empresarials del territori.

Comissions Obreres aposta pels pactes territorials, i participa activament com a agent social amb la signatura en nombrosos territoris, en els quals col·labora elaborant plataformes reivindicatives amb mesures concretes per afrontar la desocupació, la precarietat laboral i l’economia submergida.