Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

#CCOOPVinforma sobre com actuar davant l'assetjament laboral, sexual o per raó de sexe

  Comissions Obreres del País Valencià ha posat en marxa una campanya sobre com actuar tant si es pateix com si es detecta alguna d’aquestes situacions d’abús, discriminación o violència en l’ambit laboral. 

  27/07/2022.
  Campanya assetjaments

  Campanya assetjaments

  El sindicat ha elaborat unes píndoles informatives amb les definicions i recursos que es difondran en els perfils oficials del CCOO PV en xarxes socials amb l'etiqueta #CCOOPVinforma i el contingut íntegre es recollirà en un fullet descargable i imprimible com a eina bàsica d’actuació per a l'afiliació.

   Què fer si pateixes una situació d'assetjament:

   · Recopila proves (testimonis, correus electrònics, WhatsApp, enregistraments, etc.) que puguen acreditar-ho.

   · Posa-ho en coneixement de la direcció de l'empresa, amb la identificació de la persona assetjadora i de les proves.

   · Si es tracta d'assetjament sexual i/o per raó de sexe, sol·licita l'activació del Protocol i segueix el que establisca. És convenient informar a la Comissió d'Igualtat si hi hagués.

   · Si es tracta d'un assetjament laboral, posa-ho en coneixement del Comité de Seguretat i Salut si hi hagués, o als delegats i a les delegades de prevenció perquè s'activen les mesures preventives necessàries.

  · Totes aquestes situacions són susceptibles de ser sancionables per la Inspecció de Treball.

   Els assetjaments poden produir-se entre companyes i companys, caps o la direcció, és a dir, amb independència del nivell jeràrquic que es tinga en l'empresa.

  · ASSETJAMENT LABORAL O MOBBING 

  Conducta abusiva (comportaments, paraules, gestos i actituds) de caràcter sistemàtic i repetitiu, de pressió psicològica exercida a una persona en l'acompliment del seu treball, que atempte contra la seua dignitat o la seua integritat psíquica o física, amb la finalitat de posar en perill el seu lloc de treball o deteriorar l'ambient laboral, de manera que provoca la seua autoexclusió. És un risc psicosocial causat per males condicions laborals com una organització del treball tòxica, cultura organitzacional autoritària i inseguretat laboral.

   

  ASSETJAMENT SEXUAL*

  “Qualsevol comportament verbal o físic de naturalesa sexual que tinga el propòsit o produïsca l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu”. És violència de gènere en el treball.

   

  ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE*

  “Qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d'una persona amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la seua dignitat i de crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu”.

  *No es requereix un comportament sistemàtic ni repetit en el temps.

   Aquelles persones que es consideren víctimes d’alguna d’aquestes situacions d’assetjament o n’observen en el seu centre de treball poden acudir als seus representants sindicals o sol·licitar assessorament en CCOO PV (963 882 136 - ccoopv@pv.ccoo.es).