Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

DADES AFILIACIO CCOO PV

Afiliació com a responsabilitat, objectiu i garantia

Comissions Obreres del País Valencià ha finalitzat 2023 amb 102.207 persones afiliades, la qual cosa significa un augment de 89 persones en termes interanuals.

Mantenir una organització com CCOO PV requereix una estructura interna forta, el pilar fonamental de la qual és l’afiliació. Som conscients que encara hi ha molts treballadors i treballadores que no estan organitzats col·lectivament. Per això, seguirem impulsant el treball d’atenció a les persones que ja formen part del sindicat, a més d’apropar-nos a col·lectius i sectors on tradicionalment tenim més dificultats.