Comisiones Obreras del País Valenciano | 20 julio 2024.

Plataforma per la sanitat pública valenciana

Coordina al País Valencià les actuacions per millorar la sanitat pública i en contra de qualsevol participació de la iniciativa privada en la gestió o prestació d'aquest servei públic.

ce: pdefensasanitatpublica@gmail.com

Pàgina de Facebook: Plataforma per la millora i defensa de la sanitat pública valenciana

Plataforma en defensa de l’ensenyament públic

Pàgina de Facebook: Plataforma per l’ensenyament públic

Coordinadora Discapacitat i Dependència

Pàgina de Facebook: Coordinadora Discapacitat i Dependència

Plataforma en defensa de la Llei de Dependència

Blog: Plataformes en defensa de la Llei de Dependència

ce: dependenc2015vlc@hotmail.com

Coordinadora valenciana d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament CVONGD

Lluitar conjuntament perquè els ens públics i privats de la comunitat que treballen en cooperació al desenvolupament ho facen.

Tel. 963 913 749

Adreça: c/ Moro Zeit 9, baix, esquerra

ce: info@cvongd.org

Web: www.cvongd.org/inici/

Pobresa Zero

Exigir el compliment dels Objectius del Mil·lenni i lluitar contra la pobresa.

Tel. 963 91 37 49

Adreça: c/ Moro Zeit 9, baix, esquerra

Web: www.pobresazero.org

ce: pobresazero@cvongd.org

Pàgina de Facebook: Pobresa Zero Comunitat Valenciana

Twitter: @pobresazerocv