Comisiones Obreras del País Valenciano | 20 julio 2024.

#CCOOPVinforma sobre contractació

  El sindicat recopila algunes dels dubtes més freqüents suscitades pels recents canvis en la normativa relativa a la contractació, així com els possibles abusos a tindre en compte.

  08/08/2023.
  Contractació 1

  Contractació 1

  La reforma laboral acordada l'any 2021 ha canviat el paradigma de la contractació a Espanya. Ara, amb caràcter general, la contractació és indefinida. Desapareix el contracte d'obra i servei (excepte alguns supòsits de projectes o els realitzats abans de l'entrada en vigor).

  Es manté el contracte eventual per circumstàncies de la producció:

  • Per a atendre situacions ocasionals, previsibles sense ser de manera continuada, amb un període màxim de 90 dies.
  • Per l'increment ocasional i imprevisible de l'activitat i les oscil·lacions, 6 mesos ampliables per conveni col·lectiu fins a 12.
  • A més, es mantenen contractes de substitució (per baixes mèdiques, situacions vinculades a maternitat o paternitat, etc.).

  Manteniment del període de prova i protecció enfront d'abusos

  El conveni col·lectiu estableix el període de prova segons l'activitat i el lloc a exercir. El període màxim pot arribar als 6 mesos, segons categories professionals.

  Existeixen proteccions addicionals que han sigut ateses pels jutjats, com la nul·litat d'un acomiadament argumentant que no s'ha no superat el període de prova estant de baixa mèdica.

  També s'està sancionant a aquelles empreses que realitzen un abús de dret d'aquesta pràctica i acumulen acomiadaments argumentant la no superació del període de prova sense ajustar-se al que es preveu en la llei.