Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

Temperatures excessives, un factor de risc laboral #CCOOPVinforma

  Comissions Obreres del País Valencià ha posat en marxa una cibercampanya informativa sobre els riscos laborals associats a la temperatura i que també incorpora les mesures obligatòries arreplegades en el RD14/2022 d’estalvi i eficiència energètica.

  07/12/2022.
  Portada del Fullet

  Portada del Fullet

  Les píndoles informatives es difondran en els perfils oficials de CCOO PV en xarxes socials amb l'etiqueta #CCOOPVinforma i el contingut íntegre es recollirà en un fullet descarregable i imprimible com a eina bàsica per a l'afiliació.

  L'objectiu fonamental de la campanya és oferir respostes senzilles a qüestions com:

  · Quina ha de ser la temperatura mínima en els recintes de treball a l’hivern?

  · Quina ha de ser la temperatura màxima a l’estiu?

  · Quines son les exempcions?

  · S’estableixen diferents limitacions segons el tipus d’activitat?

  · Quines mesures d’estalvi i eficiència energètica ha d’implementar la meua empresa?

  En el fullet informatiu editat amb motiu de la campanya es resumeixen les mesures recollides en el RD14/2022 d'estalvi i eficiència energètica, de compliment obligatori.

  Tant els serveis de prevenció de riscos laborals com els delegats i les delegades de prevenció compleixen un paper fonamental per a la seua aplicació correcta.

  MESURES: Control de tancament de portes, manteniment d'equips de climatització, ús racional i responsable de l'energia, climatització i aigua calenta, aprofitament de la il·luminació natural, llums apagats en espais no utilitzats, adequació de la vestimenta a la temperatura ambiental i desconnexió d'equipaments (fotocopiadores, impressores…)

  Pel que fa a la salut laboral, el RD14/2022 limita la temperatura de l'aire en els recintes de treball a 19 °C a l'hivern i a una temperatura no inferior a 27 °C a l'estiu.

  Aquestes limitacions pretenen previndre els riscos laborals associats a temperatures excessives a aquelles persones empleades en edificis i locals administratius (Administració pública, oficines, bancs, etc.); comercials (botigues, supermercats, grans magatzems, centres comercials…); o de concurrència pública (culturals: teatres, cinemes, museus, auditoris, centres de congressos, sales d'exposicions i similars; establiments d'espectacles públics i activitats recreatives; restauració: bars, restaurants i cafeteries; transport de persones: estacions i aeroports).

  La norma eximeix d'aquesta limitació aquells recintes que justifiquen la necessitat de mantenir condicions ambientals especials o disposen d'una normativa específica que així ho establisca.

  No obstant això, sempre han de respectar el que preveu l'annex III del RD486/1997, que estableix que en els locals de treball tancats en els quals es realitzen activitats “sedentàries pròpies d'oficines o similars” la temperatura estarà compresa entre una mínima de 17º a l'hivern i una màxima de 27 °C a l'estiu, mentre que on es facen “treballs lleugers” la temperatura estarà compresa entre una mínima de 14º a l'hivern i una màxima de 25º a l'estiu.

  CCOO PV anima a consultar amb la representació sindical qualsevol dubte sobre les mesures a implantar i/o condicions laborals a assegurar.

  Per sol·licitar assessorament en Comissions Obreres del País Valencià es pot contactar a través del telèfon 963 882 136 o del correu electrònic ccoopv@pv.ccoo.es