Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

PACTE PER L’OCUPACIÓ CIUTAT DE VALÈNCIA

Des de l'any 2002, CCOO PV participa en el Pacte territorial per l'ocupació a la ciutat de València. Els pactes territorials es basen en el principi que el consens entre les administracions públiques, els agents socials (CCOO PV, UGT-PV i CEV) i altres entitats representatives del territori, duen a terme polítiques per a millorar les oportunitats d'aquelles persones o col·lectius amb majors dificultats per a trobar ocupació. Això es fa mitjançant el desenvolupament de polítiques actives dirigides a l'orientació professional, la formació, la inserció laboral i l'emprenedoria, adaptades a la realitat local.

Actualment està en vigor el VII Pacte per a l'ocupació, que s'estén temporalment des de 2021 a 2024. CCOO PV, a través del Pacte subvencionat per l'Ajuntament de València, articula una sèrie d'actuacions l'objectiu final de les quals és repercutir sobre la qualitat del treball de la població empleada i la consecució d'ocupació per a la població en atur.

Per a això realitzem actuacions en matèria formativa, d'informació i d'orientació professional. Atenem persones migrants, desocupades o ocupades i joves, a més d'elaborar guies i fullets informatius.

 

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

Per a la gestió i l’execució del Pacte existeixen els òrgans següents:

a) Consell lnstitucional.

b) Comissió Permanent.

c) Comissió Tècnica.

d) Comissió de Seguiment.

La nostra organització té representació en cadascun dels òrgans de gestió i d’execució, així com en l'Observatori socioeconòmic d'ocupació i formació.

 

ASSESSORAMENT PERSONES MIGRANTS

El servei d’assessorament de CCOO PV per a persones immigrades ofereix informació i assistència en processos administratius, mitjançant atenció directa i personalitzada, així com en assemblees obertes.

Reserva de cita prèvia en el telèfon 963 925 696 o contacta a través de l’adreça de correu electrònic: migra-coop@pv.ccoo.es

 

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

El servei d'orientació professional de CCOO PV ajuda a la inserció i la permanència en el mercat laboral, mitjançant l'atenció directa i personalitzada.

Reserva cita prèvia en el telèfon 963 882 100 ext. 72212 o contacta mitjançant l’adreça de correu electrònic següent: empleopv@pv.ccoo.es