Comisiones Obreras del País Valenciano | 20 de agosto de 2019

CAMPANYA SMI
Gestió de la diversitat

Gestió de la Diversitat ètnicacultural contra la discriminació (GDC i No-D)

Des de CCOO PV, conscients de la realitat del fet migratori i de la situació de desigualtat de la població treballadora procedent de tercers països, ens sentim en la responsabilitat d’exigir el respecte dels drets socials i laborals i treballar per la prevenció de les pràctiques discriminatòries en l'àmbit laboral.

Ens plantegem aquest projecte amb l’horitzó posat a "Veure i fer veure", “Conéixer i reconéixer” que les diferències són oportunitats per al creixement i la riquesa cultural, i plantejar estratègies que promoguen l'intercanvi i l’acostament mutu.

La finalitat és lluitar contra la discriminació, millorar les condicions laborals i garantir la IGUALTAT DE TRACTE PER A LA INSERCIÓ EFECTIVA DE LES PERSONES IMMIGRADES.

 • Amb la potenciació de la participació social dels nous treballadors i treballadores.
 • Amb la gestió dels conflictes per raons ètniques i culturals en els centres de treball.
 • Amb el coneixement de la representació sindical i els acords col·lectius a tota la plantilla “vinga d'on vinga”.
 • Amb la promoció de les eines que faciliten la cohesió de tota la plantilla i el respecte a la diversitat.

Pla d’actuació

 • Elaborar instruments i eines de treball per a involucrar tot el sindicat en la gestió de la diversitat i la prevenció de la discriminació NEGATIVA.
 • Fomentar que els nous treballadors i les noves treballadores participen activament en els processos de representació sindical.
 • Sensibilitzar tant a delegats i delegades com a quadres sindicals perquè coneguen les causes i els reptes de la immigració.
 • Oferir formació per a combatre els prejudicis i treballar sobre situacions concretes de discriminació o gestió inadequada de la diversitat.
 • Promoure que la representació legal dels treballadors i les treballadores fomente la participació activa de la població treballadora estrangera.
 • Promoure la “Formació Pont”, com a acció de discriminació POSITIVA, per a aquells treballadors i aquelles treballadores d’origen extracomunitari que tenen majors dificultats d’accés als programes formatius “normalitzats”.

Informació, orientació i assessorament permanent a la RLT per a:

 • Realitzar un seguiment de tots els sectors implicats en la gestió de la diversitat, en estreta col·laboració amb les diferents federacions i territoris de CCOO PV.
 • Impulsar plans de gestió de la diversitat adaptats a la realitat de cada empresa.
 • Promoure el coneixement dels drets i els deures laborals de les persones migrants que s’incorporen al mercat de treball.
 • Detectar possibles conflictes etnoculturals en les empreses per a dissenyar posteriors estratègies d’intervenció "in situ".
 • Treballar la Negociació Col·lectiva i el Conveni en les empreses des de la perspectiva de la Diversitat, i integrar les característiques peculiars de cada grup existent en l'empresa o sector.
 • Promoure la millora de les condicions laborals en sectors regulats amb règims especials com l’agricultura.
 • Propiciar l’organització de les treballadores de la llar per a la regulació del sector i la millora de les seues condicions laborals.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.