Comisiones Obreras del País Valenciano | 18 abril 2024.

Les eleccions sindicals

Són el procés democràtic pel qual els treballadors i les treballadores trien els seus representants en l'empresa o en el centre de treball. Aquest dret com a regla general s'exerceix cada quatre anys, i s’ajusta a allò regulat en normatives com l'Estatut dels treballadors/es o l'Estatut bàsic de l'ocupació pública. Tenir representació és fonamental per garantir que la plantilla estiga organitzada, informada, puga participar en la presa de decisions, i en la defensa dels teus interessos davant el poder empresarial.

Es poden realitzar en empreses o centres en els quals treballen més de 6 persones. Segons les persones en plantilla, distingirem entre:

  • Comité d'empresa o junta de personal. Es constitueix en cada centre o agrupació de centres de treball amb un cens de 50 o més treballadors i treballadores.

  • Delegats i delegades de personal, quan se’n té menys de 50.

Per ser representant

Els requisits són: ser major d'edat i tenir una antiguitat en l'empresa de sis mesos (en alguns sectors d'activitat aquest temps pot variar). Per presentar-te per CCOO PV t'oferim diverses vies per contactar amb l'oficina electoral.