Comisiones Obreras del País Valenciano | 20 julio 2024.

#CCOOPVinforma sobre els plans d’igualtat

  Els plans d’igualtat són una eina d’acció sindical en la lluita per la igualtat de tracte i d’oportunitats. Si tens cap dubte o vols més informació acudeix a la teua representació sindical o sol·licita assessorament en el c/e següent plansigualtat@pv.ccoo.es

  06/07/2023.
  Plans igualtat.

  Plans igualtat.

  En CCOO PV volem valorar aquesta eina perquè considerem important que els treballadors i les treballadores coneguen la seua utilitat i que s’impliquen en la seua aplicació efectiva. 

  En aquelles empreses on no hi ha representació legal de la plantilla també hi ha l’obligació de tindre plans d’igualtat, el més idoni en eixe cas és fer eleccions sindicals. 

  Què és un pla d'igualtat?

  És un conjunt de mesures que busca aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre treballadores i treballadors.

  El seu objectiu és eliminar qualsevol discriminació per raó de sexe que s'haja detectat en l'empresa.

   

  Per què la meua empresa està negociant un pla d'igualtat?

  La normativa actual obliga a negociar un pla d'igualtat a totes les empreses de 50 o més persones treballadores, en cas contrari podrien ser sancionades. Disposar d’un PI permet a les empreses optar a concursos públics amb millor puntuació.

  En què ens beneficia el pla d'igualtat?

  S'avança en drets en l'empresa tant per a dones com per a homes.

  S'enforteix la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, i elimina bretxes ocupacionals.

  Es millora la transparència i la igualtat retributiva sense distinció de sexes.

  Millora les possibilitats de conciliació laboral, personal i familiar per a tota la plantilla.

  Preveu i actua en casos d'assetjament sexual i per raó de sexe.

   

  Per què CCOO està en la mesa negociant el pla en empreses que no tenen representació legal de les persones treballadores?

  La llei reconeix als sindicats més representatius la negociació de plans d'igualtat en empreses sense delegats o delegades de personal o comité d'empresa.

  CCOO és un sindicat de classe amb representació en tots els sectors on defensa els interessos de tota la classe treballadora. És l'organització amb major afiliació i nombre de persones representants triades democràticament en els centres de treball. 

  En què ens beneficia tindre comités d'empresa o delegats i delegades de personal?

  Per a negociar el vostre pla d'igualtat i comprovar el seu compliment amb un seguiment de les mesures arreplegades i una avaluació dels resultats. 

  La millor opció és que la mateixa plantilla, mitjançant les persones delegades, triades a través de les eleccions sindicals, participe de la negociació i el seguiment. 

  Documentación asociada
  Documentación asociada