Comisiones Obreras del País Valenciano | 18 abril 2024.

Cooperació contra la violència econòmica i social cap a les dones i les persones migrants a Tunísia.

  L’ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz, la Fundació Pau i Solidaritat PV de CCOO del País Valencià, la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT) y las Asociaciones Tunecinas de Mujeres Democráticas (ATFD) y para el Liderazgo y la Democracia Africana (ALDA), desenvolupen en conjunt el projecte “Idmaj”, que significa inclusió en àrab. Una iniciativa que promou la millora de les oportunitats professionals del col•lectiu de persones migrants per a acompanyar en la seua inclusió socioeconòmica en el país magrebí.

  09/11/2022.
  IDMAJ ACPP PAU Cooperatium

  IDMAJ ACPP PAU Cooperatium

  Durant el mes de novembre de 2022, a propòsit de les assemblees per a la difusió sobre la reforma de la Llei d'estrangeria, s'instal·larà una exposició que mostra a la ciutadania valenciana el treball coordinat de cooperació internacional per al desenvolupament realitzat dins del projecte IDMAJ (inclusió).

  El projecte és finançat per la Direcció General de Cooperació Internacional de la Generalitat Valenciana i liderat per l’ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz, en consorci amb la Fundació Pau i Solidaritat PV.

  “Idmaj” significa inclusió en àrab i és el títol d'aquesta col·laboració que uneix 5 organitzacions tunisianes i valencianes de totes dues ribes del Mediterrani. Una paraula que remet a la posada en marxa de processos per a garantir la igualtat d'oportunitats i recursos de totes les persones de manera plena en la vida social, cultural, econòmica i política d'una societat.

  Segons dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística tunisià, el nombre de persones d'origen subsaharià residents s'ha triplicat entre 2014 i 2021. Aquest augment no es deu només al fet que Tunísia es troba en la ruta migratòria cap a Europa, sinó també a la seua major estabilitat sociopolítica, sobretot comparat amb la veïna Líbia, a una oferta formativa de més alta qualitat i també al seu clima.

  Resulta impossible parlar de desenvolupament a Tunísia sense parlar de migració, ja que és justament el col·lectiu migrant el que es fa càrrec de bona part del treball de cures i serveis. Suport domèstic, cura de la persona, construcció, indústria, producció agrícola i comerç, són alguns dels seus principals sectors d'ocupació i on es consumen les pitjors violacions de drets.

  No obstant això, la normativa tunisiana continua sent molt restrictiva quant a l'obtenció de permisos de treball, raó per la qual les persones migrants, opten per un treball informal i precari la qual cosa obstaculitza la seua involucració en la societat a l'hora d'accedir a serveis i assegurances socials. A això se sumen les grans dificultats econòmiques que travessa el país, marcades per un desequilibri regional, elevats índexs de pobresa i de desocupació.

  La falta d'instruments de reivindicació legal, unida a les dificultats de l'idioma, i al desconeixement dels serveis d'atenció disponible converteix homes, però sobretot dones, en víctimes de violència. Deixen de ser persones, per convertir-se en peces d'una maquinària socioeconòmica que beneficia a pocs i explota a la majoria.

  Idmaj arrancà l’any 2020, amb la intenció de posar un fre a aquesta situació i promoure una Tunísia inclusiva i el respecte dels drets econòmics, socials i culturals de les persones migrants i les dones, dos col·lectius en situacions de risc d'exclusió social.

  En aquests dos anys de recorregut, les cinc organitzacions que ho componen han actuat en diversos fronts. D'una banda s'han enfortit els punts focals de migració de la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), principal sindicat tunisià, i les antenes de l'Observatori contra les violències cap a les dones de l'Asociación Tunecina de Mujeres Democráticas (ATFD), cosa que ha fet augmentar les competències del personal tècnic i la seua visibilitat social.

  Paral·lelament més de 50 migrants han participat en cursos d'aprenentatge lingüístic, formació professional regulada, i desenvolupament empresarial promoguts per l'Associació per al Lideratge i la Democràcia Africana (ALDA).

  Des d'Espanya, el personal dels centres d'informació a la població treballadora estrangera a Espanya (CITES) de Comissions Obreres han donat suport a aquest procés gràcies a l'intercanvi amb els punts focals i han compartit els seus coneixements sobre acompanyament sindical a persones migrants. Alhora, Asamblea de Cooperación por la Paz i Comissions Obreres, a través de la Fundació Pau i Solidaritat PV, juntament amb la UGTT, s'han encarregat de fer arribar les reivindicacions de la població migrant i de les dones treballadores de llar a Tunísia a la Unió Europea, perquè l'Agenda Mediterrània siga un instrument real de protecció i reconeixement dels seus drets.

  Aquesta xarxa de col·laboració mediterrània culminarà i s'obrirà a altres països de la zona gràcies a una trobada presencial que tindrà lloc al novembre d'enguany a Tunísia, amb això es pretén continuar afermant aliances per a incidir encara més en les autoritats tunisianes, però també a la resta del Mediterrani, perquè la migració deixe de ser un camí d'espines, o fins i tot de mort per a les persones i passe a ser considerada i tractada com el factor crucial de creixement i desenvolupament que realment és.

  Exposició itinerant sobre el treball realitzat

  A propòsit de les assemblees per a la difusió sobre la reforma de la Llei d'estrangeria, s'instal·larà una exposició que explica aquest projecte per diverses de les seus valencianes de CCOO del País Valencià:

  10 Novembre 18.00 hores en la seu de Llíria

  17 Novembre 18.00 hores en la seu de Port de Sagunt

  22 Novembre 17.00 hores en la seu de València