Comisiones Obreras del País Valenciano | 5 de agosto de 2020

167 mesures per a la reactivació i la transformació del model social i productiu

  El Govern valencià ha promogut un acord per a la reconstrucció econòmica després de la pandèmia de la COVID-19. En aquest marc, CCOO PV traslladarà a les quatre meses del diàleg social convocades la setmana vinent, i als grups parlamentaris de les Corts, un document de propostes sobre la xarxa de protecció social, sanitat pública, conciliació, creació d'ocupació i transició cap a un model econòmic més sostenible, que recupere l'activitat productiva al nostre territori.

  05/06/2020.
  Les últimes dades macroeconòmiques del País Valencià reflecteixen un impacte demolidor de la pandèmia en termes econòmics, socials i laborals.

  Les últimes dades macroeconòmiques del País Valencià reflecteixen un impacte demolidor de la pandèmia en termes econòmics, socials i laborals.

  El secretari general de CCOO PV, Arturo León, assenyala algunes de les febleses del teixit productiu valencià, “amb unitats d'escassa grandària, dependència de companyies transnacionals, escassa capitalització, condicionat per un gran pes del sector serveis, una insuficient dimensió industrial i un sector públic afectat per dècades de retallades”.

  A més, les últimes dades macroeconòmiques del País Valencià reflecteixen un impacte demolidor de la pandèmia en termes econòmics, socials i laborals. Aquesta situació pot ser, segons el parer de CCOO PV, “una oportunitat per a enrobustir el sistema productiu i el nostre model social que ens oriente cap a la construcció d'una societat basada en el coneixement, la solidaritat i la justícia social”.

  En el document presentat per CCOO PV s'aposta rotundament per la creació d'ocupació, un impuls decidit que ha de vindre des de l'àmbit públic i el privat. Es planteja la recuperació de l'activitat productiva en el territori, la relocalització empresarial, plans de reconversió, el desenvolupament del pla estratègic industrial i un augment de despesa en investigació i innovació, fins a arribar al 3 % del PIB en aquesta legislatura. Per promocionar una producció neta i respectuosa amb el medi ambient, es proposa estimular la creació d'empreses del sector de les energies renovables i deduccions per a l'autoconsum energètic, així com una política integral de mobilitat que permeta el transport intermodal de passatgers, béns i mercaderies.

  Així mateix, es considera necessari potenciar la rehabilitació d'habitatge, incrementant les ajudes del Pla Renhata, desenvolupar la Llei d'estructures agràries per a foment del treball de les terres en desús i la creació d'una taula de preus de referència entre productors, distribuïdors i Administració. Altres sectors a què també cal donar suport són el turístic, incrementant les places del programa social de vacances autonòmic i potenciant convenis de col·laboració dels instituts tecnològics amb INVATTUR; i el comerç local, amb campanyes de foment i bons municipals per al seu desenvolupament.

  CCOO PV insisteix en la urgència del desenvolupament reglamentari de la Llei de foment de la responsabilitat social per a assegurar la subrogació de les plantilles en les empreses que presten serveis a l'Administració. En matèria de prevenció, sobretot tenint en compte que el nostre teixit majoritari es compon de xicotetes i mitjanes empreses, es planteja la creació de la figura del delegat de prevenció de riscos laborals.

  Un altre dels eixos d'actuació que considera necessari reforçar és la sanitat pública, augmentant la despesa el 0,5 % del PIB valencià durant la legislatura, així com el pes de la despesa en atenció primària, fins a aconseguir el 25 % del total. “D'aquesta manera es podrien recuperar plantilles, incrementar els recursos materials, millorar les infraestructures i reduir les llistes d'espera”, ha assegurat León.

  Aquest enfortiment de l'estat del benestar ha d'estendre's a altres serveis, a través del desenvolupament normatiu de la Llei de serveis socials, el reforç de la renda d'inclusió i altres ajudes d'emergència social, així com la revisió integral del model d'atenció residencial i de menors. En l'àmbit educatiu, es proposa el disseny d'un pla específic per a la reincorporació al curs 2020-2021 centrat en la necessitat de millorar competències en autogestió de l'aprenentatge, inversió tecnològica per a l'atenció educativa en línia i la programació d'activitats educatives per a aquest estiu.

  Les dificultats de conciliació, i el repartiment desigual de les tasques de cura entre dones i homes, s'han posat més en evidència si és possible en aquesta crisi. Com a elements facilitadors, es proposa renovar el pla d'ajudes per a la reducció de jornada, un bo concilia que incentive la contractació de persones aturades i ajudes per a la cura de menors de 14 anys, per a situacions d'impossibilitat de conciliació; implementar el servei d'escoles d'estiu adaptades als criteris sanitaris i educatius i el desenvolupament de la Comissió Parlamentària d'Usos del Temps, entre altres mesures.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.