Comisiones Obreras del País Valenciano | 20 julio 2024.

CCOO PV disposa d’un servei jurídic propi, especialitzat principalment en laboral i contenciós administratiu. L'àmbit territorial abasta tot el País Valencià, i compta actualment amb 28 locals d’atenció distribuïts comarcalment, amb l'interés d’aproximar al màxim l'atenció al punt de conflicte.

La coordinació existent entre els gabinets jurídics de CCOO al llarg de l'Estat garanteix una atenció especialitzada des de la consulta inicial, i assegura en cada expedient la defensa i representació en totes les seues fases processals.

La política d’honoraris professionals que manté històricament CCOO PV pivota entre uns imports mínims per a la consulta inicial, solució conciliada dels expedients i reclamació sense repercussió econòmica, i un percentatge màxim per a la resta. A més de disposar d’un gabinet tècnic econòmic de suport per a tots aquells expedients que tinguen el seu origen en reestructuracions econòmiques i/o organitzatives d’empresa.

La principal característica de l’oferta de serveis professionals que realitza CCOO PV és la bonificació progressiva d’honoraris per a la nostra afiliació, des del 33% el primer any, el 66,6% al segon any i la gratuïtat al tercer any de permanència en l’organització.

Per a un major detall de l'import dels honoraris, pot descarregar-se la carta d'honoraris i/o dirigir-se a qualsevol dels nostres locals d’atenció.

Contacta amb els nostres serveis jurídics als següents correus electrònics:

ssjjalicante@pv.ccoo.es

ssjjcastellon@pv.ccoo.es

ssjjvalencia@pv.ccoo.es