Comisiones Obreras del País Valenciano | 20 julio 2024.

CCOO PV valora la inèrcia positiva del mercat de treball valencià

  El sindicat destaca el descens de les persones en atur i l'augment de l'afiliació a la Seguretat Social, encara que denuncia la feminització “inassumible” de la desocupació. CCOO PV creu necessària una diversificació dels nostres sectors productius per a evitar la dependència excessiva dels serveis.

  04/06/2024.
  Declaracions del secretari d'Ocupació de CCOO PV, Juan Carlos Gallart.

  Declaracions del secretari d'Ocupació de CCOO PV, Juan Carlos Gallart.

  Per a CCOO PV, les dades d'atur del mes de maig al País Valencià són molt bones en matèria d'ocupació. L'atur registrat en el SEPE se situa en 316.096 persones, el seu nivell més baix en un mes de maig des de 2008 i acumula un descens interanual de 14.822 persones (-4,48%).

  Una inèrcia positiva que es constata també en l'augment de l'afiliació a la Seguretat Social. Al País Valencià, l'afiliació mitjana mensual el mes de maig de 2024 va ser de 2.151.346 persones. Això suposa un increment de 10.082 cotitzadors respecte al mes d'abril (un 0,55 %).

  L'afiliació ha crescut a la província d'Alacant (7.458 persones, +1 %) i de València (3.132 persones, +0,27 %), més permeables al turisme, i ha disminuït lleugerament a Castelló (505 persones menys, -0,20 %), conseqüència de les dificultats que continua travessant el sector ceràmic i, en general, el teixit industrial.

  Un mes tradicionalment bo, però que ara està molt marcat pel fenomen de la desestacionalització del sector turístic “que cada vegada afecta d'una manera més primerenca a l'estímul de l'activitat econòmica”, explica Juan Carlos Gallart, secretari d'Ocupació i Política Institucional de CCOO PV.

  Necessitat de diversificar els sectors

  Malgrat el bon comportament del mercat de treball, Gallart ha advertit que al País Valencià no som aliens a un procés de transició de l'economia que fa perillar el futur de la nostra ocupació si el continuem fiant a una dependència excessiva del sector serveis: “Toca apostar per la diversificació cap a altres sectors productius més intensius en mà d'obra, perquè només així estarem salvaguardats davant possibles vaivens dels cicles econòmics”, ha afirmat el secretari d'Ocupació de CCOO PV.

  Les dades mostren que cada vegada es fan menys contractes, la qual cosa indica que, malgrat tindre un augment de l'activitat, hi ha menor rotació en l'ocupació, un aspecte, sens dubte, positiu. Respecte al tipus de contractes realitzats durant el mes de maig, el 49,5 % són contractes temporals i el 50,5 % són indefinits.

  Feminització de la desocupació

  Respecte a les constants que caracteritzen el mercat de treball valencià, Gallart destaca que continua havent-hi un atur femení inassumible, molt per damunt dels homes, encara que la desocupació de les persones joves consolida la seua tendència a la disminució.

  Persisteix la feminització de la desocupació: les treballadores valencianes en situació de desocupació són el 60,9 % del total (192.455 dones desocupades), mentre que els homes han sigut 123.641 aturats registrats. La desocupació ha disminuït en tots dos sexes, però en els homes ha caigut un 1,20 % i en les dones un 0,98 %.

  Hi ha 19.002 persones desocupades menors de 25 anys, que suposen un 6 % del total i observem que hi ha 317 menys que el mes d'abril (-1,64 %), mentre que els majors de 25 anys han disminuït un 1,03 % (3.097personas menys que a l'abril).

  Documentación asociada
  Documentación asociada