Comisiones Obreras del País Valenciano | 20 julio 2024.

La crisi climàtica: un risc important per a la seguretat i la salut en el treball

  Des de fa dècades els sindicats majoritaris alertem de les profundes transformacions derivades del canvi climàtic que estan impactant en la nostra forma de vida, així com en el món del treball i en la salut de la classe treballadora.

  22/04/2024.
  La crisi climàtica, un risc també en el treball.

  La crisi climàtica, un risc també en el treball.

  L'Organització Mundial de la Salut ha assenyalat que 2023 havia sigut testimoni d’un augment alarmant de desastres relacionats amb el clima, inclosos incendis forestals, onades de calor i sequeres, que van provocar desplaçaments de poblacions, pèrdues agrícoles i una major contaminació de l'aire.

  Igualment l'OIT ens adverteix que l'estrés tèrmic, els fenòmens meteorològics extrems, la contaminació atmosfèrica provoquen nombrosos efectes sobre la salut de les persones treballadores com a conseqüència del canvi climàtic, incloent-hi lesions, càncer, malalties cardiovasculars, afeccions respiratòries i efectes sobre la seua salut psicosocial, entre altres. 

  Les onades de calor patides els últims anys, s'han cobrat la vida de treballadores i treballadors, per la qual cosa ha de ser un dels pilars de les polítiques públiques i del debat de les taules del diàleg social, en l’àmbit estatal i autonòmic sobre salut i seguretat en el treball, entre el Govern, la patronal i els sindicats. 

  A la Comunitat Valenciana les dades de sinistralitat del 2023 van llançar un total de 52.148 accidents amb baixa en jornada de treball, 61 morts pel mer fet d'anar a treballar, moltes d'aquestes per causes fàcilment prevenibles com les caigudes en altura, colps o atrapaments; i unes altres com les cardiovasculars que no són investigades com a accidents de treball, per tant no s'estableixen mesures preventives per a evitar-les.

  Des de CCOO PV instem al Govern autonòmic a:

  · Acordar la negociació en la Taula de Diàleg Social de l'Estratègia Valenciana de Salut i Seguretat en el Treball per als pròxims quatre anys, que aborde temes tan prioritaris com:

  - Reforçar i millorar la qualitat de la gestió preventiva de les empreses, a través de l'anàlisi de la qualitat de les actuacions dels serveis de prevenció aliens. Per a això, és imprescindible la integració de la perspectiva de gènere i de l'edat en la gestió, per adaptar així el treball a la persona.

  - Acabar amb el subregistre de malalties professionals, prioritàriament del càncer d'origen laboral, impulsant el SISVEL més enllà de l'atenció primària, amb major incidència en l'atenció especialitzada de la sanitat pública, així com en la vigilància de la salut realitzada pels serveis de prevenció, en coordinació amb Salut Pública. 

  A la Comunitat Valenciana, s'estima que anualment moren 800 homes i 85 dones per càncers d'origen laboral, però l’any 2023 només s'han comunicat 11 malalties professionals per agents cancerígens. Per a revertir aquesta situació és imprescindible la creació d'un registre d'empreses amb riscos d'exposició a agents cancerígens i un registre de persones treballadores exposades.

  - Incloure en els plans d'actuació de les empreses, organitzacions i administracions públiques de la Comunitat Valenciana, mesures dirigides a previndre la influència dels factors psicosocials i de les noves formes d'organització del treball per a evitar danys sobre la salut mental de les persones treballadores.

  -Reforçar els sistemes de retorn al treball segur i saludable per a l'adaptació de les condicions de treball a les capacitats de la persona treballadora, en relació als requeriments del lloc de treball.

  -Promoure a la Comunitat Valenciana la investigació per a conéixer l'impacte dels canvis tecnològics, ecològics, climàtics i demogràfics en la salut i seguretat en el treball.

  · Posar en marxa el Pla d'actuació dels accidents greus i mortals que complementen les accions que a la Comunitat Valenciana ja s'estan desenvolupant per part de les administracions públiques i dels agents econòmics i socials, amb la finalitat d'augmentar la seua eficàcia.

  És necessari millorar les dotacions de recursos humans de l'INVASSAT, de Salut Pública, de la Inspecció de Treball.

  Un any més, des de CCOO recordem les víctimes d'accidents de treball i malalties professionals i les seues famílies. Aquest 28 d'abril renovem el nostre compromís per a visibilitzar i posar fi a aquesta xacra i que la seguretat i salut en el treball se situe en el centre de les polítiques públiques. 

  Continuarem lluitant fins a aconseguir ocupacions de qualitat i lliures de riscos per a tots i totes, perquè la salut laboral és un dret fonament