Comisiones Obreras del País Valenciano | 20 julio 2024.

INFORME DE CCOO PV

El teletreball creix de manera desigual al País Valencià

  • Malgrat l'increment de les persones que treballen de manera ocasional en el seu domicili, augmenten les que no ho fan cap dia en aquesta modalitat.

CCOO PV considera que hi ha molt de marge de millora, tant en nombre de persones que treballen a distància com en condicions de treball, i emplaça a la patronal valenciana a negociar aquestes matèries en els convenis.

11/04/2024.
Teletreball

Teletreball

Un total de 312.275 persones ocupades de mitjana van prestar, en algun moment, els seus serveis des del seu domicili durant 2023, un 19,23% més que l’any 2022 (50.375 persones).

CCOO PV considera que l'evolució de la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància té molt de marge de millora, tant en nombre de persones que són susceptibles de treballar des del seu domicili com en la millora de les condicions de treball.

En matèria de negociació col·lectiva, hi ha exemples de convenis d'àmplia regulació, que recullen elements essencials disposats en la Llei (inventari de mitjans productius, compensació de despeses, horari i percentatge de jornada dedicat a treball a distància, protecció de dades). No obstant això, hi ha un menor desenvolupament d'aspectes en matèria de prevenció de riscos laborals, o protecció davant la desconnexió digital (com a exemple destacable, el Conveni d'oficines i despatxos de valència).

CCOO PV emplaça a la patronal autonòmica CEV a desenvolupar i implantar tots els aspectes acordats en el V AENC en matèria de treball a distància i desconnexió digital en els convenis en fase de negociació per a 2024. “Instem a desenvolupar tot el potencial de la tecnologia aplicada a l'activitat productiva, amb el respecte i la regulació dels drets de les persones treballadores. Del treball forçat a domicili de la COVID hem d'anar a una protecció eficaç, en el sentit de ser un punt d'equilibri en la transició ecològica i digital a la qual estem exposats”, explica el secretari d'Acció Sindical de CCOO PV, Daniel Patiño.

Creix el teletreball de manera ocasional

El nombre de persones treballadores ocupades que presten serveis ocasionalment des del seu domicili particular al País Valencià ha crescut des de gener de 2021 fins a desembre de 2023: des de les 96.100 ocupades en el primer trimestre de 2021 fins a 172.700 del quart trimestre de 2023, segons les dades de l'Enquesta de població activa (EPA) recopilades per CCOO PV.

Respecte a les persones ocupades que van prestar més de la meitat dels dies que va treballar, la tendència resulta similar durant 2023.

No obstant això, d'altra banda, s'incrementa el nombre de persones ocupades que no presten cap dia, des d'1.709.400 fins a les 1.949.500. L'origen d'aquest creixement el podem trobar en el major nombre de persones ocupades, durant aquests tres últims anys, en el sector serveis o en aquells en què l'atenció personal resulta imprescindible (activitats o funcions que no es poden executar d'una altra manera que no siga presencial).

Respecte a les persones assalariades, hi ha una diferència notable. Les que treballen des del seu domicili ocasionalment durant l'últim trimestre de 2023 són 106.000, partint de 56.700 en el primer trimestre de 2021.

Si tenim en compte més de la meitat de dies, després de l'empenyiment en època pandèmica es va reduir notablement, i es tornà a la senda creixent durant l’any 2023 (99.300 persones). Però el gran increment (i diferència en comparació amb les persones treballadores ocupades) es produeix en les persones que no treballen des del seu domicili cap dia, amb un creixement d'1.461.900 en el primer trimestre de 2021 a 1.704.000 en l'últim de 2023.

Per sexe, majoritàriament són els homes els que presten serveis des del seu domicili en totes les classificacions per freqüència. Ací estan compreses des de les activitats que són susceptibles de ser prestades a distància, com d’aquelles que tenen a veure amb les cures o l'atenció a les persones, majoritàriament feminitzades.

En tot cas, el País Valencià ocupa la quarta autonomia en nombre de persones treballadores que s'ocupen des del seu domicili.