Comisiones Obreras del País Valenciano | 18 abril 2024.

CCOO considera injustificat i un enorme error la pretensió del Consell de suspendre els processos selectius en À Punt

  La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO PV dubta que una proposició de llei puga suspendre les convocatòries de les OPO que ja s'estan executant, i deixar centenars de persones inscrites en aquestes en la incertesa, i tota la plantilla actual en una major situació d'inestabilitat i de temporalitat laboral.

  27/03/2024.
  Instal·lacions d'À Punt a Burjassot

  Instal·lacions d'À Punt a Burjassot

  El PP i VOX han anunciat mitjançant una proposició de llei, avalada pel Consell, la modificació de l'actual regulació del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d'àmbit autonòmic. Un text que, tal com està redactat, permet reduir i fins i tot eliminar la fiscalització de la gestió i continguts dels mitjans de comunicació en permetre l'elecció de l'equip directiu tan sols amb els vots dels partits que donen suport al Consell. Així mateix, també preveu eliminar òrgans de participació ciutadana i sindical en la direcció de la nova empresa de comunicació pública.

  Entre altres mesures incloses en la proposició de llei, es pretén suspendre els processos selectius que estan convocats fins que s'acorde una nova relació de llocs de treball (RLT), inclosos els que ja tenen les proves de selecció finalitzades.

  Des de la FSC CCOO PV dubtem que aqueixa proposició de llei puga suspendre els processos selectius que s'estan desenvolupant, ja que aquesta competència, si n’és el cas, correspondria al mateix òrgan que els convoca, és a dir, al Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació SA (CVMC). Cal recordar també la possibilitat d'exigir responsabilitat per als qui, amb els seus actes, decidisquen incomplir amb els terminis en l'execució de les ofertes d'ocupació, i provoquen amb això la impossibilitat de reduir la temporalitat tal com marca la normativa espanyola i europea. Per això, no descartem acudir a la via judicial si correspon.

  CCOO, exigim al PP, a VOX, i al Consell que aclarisquen si garanteixen el nombre de places actual, en la plantilla de la nova empresa, en cadascuna de les seues categories i si només pretenen suspendre temporalment l'execució de les ofertes aprovades i les convocatòries publicades, i reprendre el seu desenvolupament després de la nova RLT o, per contra, pretenen modificar tot i iniciar un nou procés amb una nova oferta d'ocupació i amb un possible nombre diferent de places en la plantilla i per cada categoria, segons acorde la nova RLT.

  La realitat és que treballadors i treballadores, tant de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació com de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, seran subrogats a la nova empresa pública, CACVSA, en les mateixes condicions en les quals es troben en el moment de la subrogació, la major part de la plantilla continuarà amb els seus contractes temporals, per la qual cosa la suspensió de les OPO, per a més tard reprendre de nou les proves, si n’és el cas, no faria res més que allargar el procés injustificadament. Aquest procés de selecció podria continuar desenvolupant-se, amb independència de la creació d'una nova empresa que unifique les dos actuals.

  Des de la FSC CCOO PV continuem apostant per una radiotelevisió valenciana pública, independent i de qualitat al servei de la ciutadania de la Comunitat i no dels partits polítics. Exigim que la radiotelevisió valenciana garantisca la producció de serveis informatius amb informació objectiva, veraç, accessible i imparcial, que s'haurà d'ajustar plenament al criteri d'independència professional i la pluralitat política, social, ideològica i territorial de la Comunitat Valenciana.

  Per aconseguir tot això, la millor garantia és disposar d'una plantilla professional i amb ocupació estable, per tant, exigim que ni se suspenga ni anul·le el desenvolupament de les ofertes ja aprovades i les seues corresponents convocatòries per a totes i cadascuna de les categories professionals, i s’impulsen aquests processos selectius. Les ofertes d'ocupació aprovades i convocades són l'aposta legal i decidida per a acabar amb la temporalitat en la ràdio televisió valenciana i dotar-la d'una plantilla amb ocupació estable i de qualitat.