Comisiones Obreras del País Valenciano | 18 abril 2024.

Preacord del Conveni col·lectiu de fabricants de nines i afins de la província d'Alacant

  Després de l'estancament en la negociació del Conveni, es va acudir a la mediació en Tribunal d'Arbitratge Laboral (TAL) on es va aconseguir un preacord amb la patronal. Aquest havia de ser ratificat amb les persones afectades del sector.

  20/03/2024.
  Durant la signatura de l'acord en l'empresa Playmobil.

  Durant la signatura de l'acord en l'empresa Playmobil.

  Després de l'estancament en la negociació del Conveni, es va acudir a la mediació en Tribunal d'Arbitratge Laboral (TAL) on es va aconseguir un preacord amb la patronal. Aquest havia de ser ratificat amb les persones afectades del sector.

  El 9 de març es va celebrar a Onil l'assemblea on es va ratificar el preacord, amb els vots a favor de la majoria de les persones assistents.

  Acords aconseguits en el nou conveni col·lectiu:

  Vigència: 3 anys (2023, 2024 i 2025).

  Jornada: reducció de 19 hores en còmput anual.

  - 1.778 hores de març 2023 fins a març 2024.

  - 1.759 hores d'abril 2024 fins a finalitzar la seua vigència 2025.

  Els temps d'entrepà per a les jornades continuades de 15 minuts, es computaran com a temps de treball efectiu.

  Increments salarials: tots s'aplicaran amb caràcter retroactiu des d'1 de gener de cada any:

  - 2023-----------2 %, més 3,1 % de revisió salarial

  - 2024-----------2 %, amb clàusula de revisió salarial 3,5 %

  - 2025-----------2 %, amb clàusula de revisió salarial 4 %

  Amb això es garanteix que no hi haja pèrdua del poder adquisitiu.

  Tant la pujada salarial com la revisió s'aplicarà a tots els conceptes salarials del Conveni, articles 34, 35, 36 i 44.

  Adaptació de permisos a la nova normativa.