Comisiones Obreras del País Valenciano | 18 abril 2024.

#CCOOPVinforma

Els litigis sobre dependència s'agilitaran en passar a l'àmbit dels jutjats socials

  Les demandes judicials sobre dependència passen a la jurisdicció social a partir del dia 20, una reivindicació històrica de CCOO que suposarà major rapidesa i menor cost econòmic per a les persones afectades. La mesura és un avanç en l'exercici dels drets de protecció social.

  12/03/2024.
  Litigis sobre la Llei de dependència.

  Litigis sobre la Llei de dependència.

  El 20 de març entrarà en vigor l'article 104 del Reial decret llei 6/2023 de mesures urgents per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència en matèria de servei públic de justícia, funció pública, règim local i mecenatge. Aquest estableix que passen a la jurisdicció social els litigis derivats de la Llei de promoció de l'autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència.

  Es tracta d'una reivindicació històrica de CCOO. Sempre hem reclamat que la protecció de la dependència havia de ser inclosa en l'àmbit dels jutjats socials, com ocorre amb la resta de prestacions del sistema de protecció social. Es desvincula així definitivament de la jurisdicció contenciosa administrativa, molt més lenta, complicada i amb majors costos econòmics.

  Este hecho supondrá: Aquest fet suposarà:

  - Major rapidesa en la tramitació de les demandes i en la resolució dels conflictes.

  - Menor cost en les despeses derivades del procediment.

  - Avanç en l'exercici dels drets de protecció social dels col·lectius més vulnerables.

  La secretària de Polítiques Públiques i Protecció Social de CCOO PV, Ana Belén Montero, considera que d'aquesta manera es trenca amb un obstacle que ha dificultat l'exercici dels seus drets a moltes persones en situació de dependència. Com a exemple, assenyala els casos de no estar conforme amb el grau atorgat o davant la falta de notificació de resolució per part de l'Administració. “Durant anys, en el servei d'atenció social de CCOO PV, hem observat que la tardança dels processos judicials contenciosos administratius ha comportat que moltes d'aquestes persones hagen mort sense arribar a percebre mai la seua prestació o servei”, assegura la responsable sindical.

  Per tant, amb la modificació aprovada i publicada en el Butlletí oficial de l’Estat, s'obri un nou període en el qual es disminueixen terminis, es redueixen costos en el procediment (ja que calia contractar els serveis de persones advocades i procuradores i fins i tot córrer el risc d'haver de costejar les pròpies despeses i els de l'Administració, en cas de pèrdua del judici). S'atorga una major seguretat a les persones més vulnerables en aquest cas: persones en situació de dependència i les seues famílies.

  CCOO PV valora el pas donat pel Govern central, davant la que ha sigut una reivindicació històrica altament demandada per la societat i, per descomptat, per aquesta organització sindical.

  Atenció i assessorament

  CCOO PV posa a la disposició de l'afiliació el seu servei d'atenció i assessorament per a qualsevol dubte, a través del correu electrònic politicasocial@pv.ccoo.es o en el telèfon 963 882 100.