Comisiones Obreras del País Valenciano | 18 abril 2024.

El País Valencià es tiny de violeta

  Multitudinàries manifestacions recorren les principals ciutats valencianes al crit de ni un pas enrere en els drets de les dones. La massiva participació és una mostra que el moviment feminista està enfortit. 

  09/03/2024.
  Manifestació #8M2024 a València.

  Manifestació #8M2024 a València.

  CCOO, com a sindicat feminista, manifesta el seu ferm compromís de continuar lluitant contra la discriminació laboral de les treballadores en qualsevol de les seues formes i negociant propostes que milloren les condicions de vida de les dones.

  El feminisme està sent el major motor de transformació social, i d'ací l'obstinació de les faccions socials més reaccionàries de condemnar-lo, però darrere d’aquest hi ha més de 40 anys d'història de lluita de moltes dones. Lluites constants, compromeses i arriscades però lliurades amb l'alegria que produeix anar acabant amb les múltiples discriminacions i apostant amb creativitat, sororitat i alegria per unes condicions de vida justes.

  Aquestes lluites s'han lliurat en tots els àmbits, on el laboral no ha sigut el menor. Les dones necessitem independència també econòmica per a ser autònomes i no dependre de ningú. El treball assalariat ha sigut una d'aqueixes fonts d'autonomia i la necessària batalla per l'accés a l'ocupació, la promoció professional, la corresponsabilitat, la igualtat salarial o la fi de la violència són objectius sindicals. Per aquesta raó des de CCOO també reivindiquem el feminisme sindical, que col·labora amb la resta de feminismes per aconseguir dinamitar el masclisme que encara persisteix i aconseguir estendre el feminisme a tots i cadascun dels espais.

  La pujada de l’SMI #ÉsFeminisme

  També el 8M reivindiquem aquest feminisme sindical que ens és propi i la lluita pels drets laborals dins del moviment feminista i encara que ens sumem a gaudir aquest dia lúdic de reivindicació feminista, actualitzem el feminisme en els centres de treball tots els dies de l'any a través del nostre actiu sindical, perquè els drets no es paren a les portes dels centres de treball. Dia a dia denunciem la discriminació laboral i aportem propostes per a millorar les condicions laborals i de vida mitjançant el diàleg social en aspectes com ara el salari mínim interprofessional. L’SMI va passar dels 736 euros al mes l’any 2018 als 1.134 euros bruts en 14 pagues l’any 2024; un increment de més del 46 %. La pujada del salari mínim interprofessional beneficia més les dones en ser nosaltres les que tenim les pitjors condicions laborals i salarials.

  Reduir la bretxa salarial #ÉsFeminisme

  La bretxa salarial actual és del 18,6 % i encara que és la més baixa dels últims 15 anys cal continuar reduint la diferència salarial entre homes dones. Des de CCOO continuarem posant un sou mínim en els convenis, qüestionant la falta de complements salarials per a les habilitats típicament femenines, disminuint la parcialitat i elevant el salari mínim interprofessional.

  La reforma laboral #ÉsFeminisme

  La reforma laboral ha millorat la contractació indefinida i reduït la temporalitat, la qual cosa ha comportat una major estabilitat de l'ocupació femenina. En els últims 12 mesos, el nombre de dones sense ocupació s'ha reduït en 23.400. És a dir, hi ha hagut més de 21.000 nous contractes laborals amb segell femení. L'Enquesta de població activa demostra que la temporalitat ha disminuït fins al 13,24 % i s'han creat 783.000 ocupacions. Hi ha més dones treballant que mai. De les 21.246.900 persones ocupades el 46,7 % són dones, no obstant això, el 75 % dels contractes a temps parcial són femenins. En CCOO apostem per reduir la parcialitat i millorar les condicions laborals d'aquesta.

  La reforma de les pensions #ÉsFeminisme

  La pujada de l’SMI permet també reduir la bretxa que hi ha en les pensions. En el cas de les pensions de jubilació la bretxa és d'un 31,91 % a pesar que s'han negociat millors condicions per a integrar les llacunes de cotització. Considerats com a cotitzats al 100 % fins a 3 anys els casos de reducció de jornada o excedència per cura de familiars i/o menors i d'augmentar el complement per a la reducció de la bretxa de gènere en aquestes. No obstant això, encara hi ha una bretxa en les pensions de jubilació del 31,4 %. És vital el nostre compromís sindical per a acabar amb aquesta bretxa en les pensions.

  Negociar plans d'igualtat #ÉsFeminisme

  També es millora la vida de les dones treballadores negociant convenis col·lectius que racionalitzen la jornada i introdueixen mesures que afavoreixen la corresponsabilitat i plans d'igualtat. Enguany s'han registrat quasi 5.000 plans d'igualtat en el REGCON i actualment hi ha 10.729 plans d'igualtat en actiu. No obstant això, un 66 % de les més de 31.400 empreses que haurien de tindre pla d'igualtat no en tenen. Des de CCOO continuarem denunciant la falta de negociació, reclamant la convocatòria de les taules de negociació i vigilant el seguiment de les mesures adoptades en aquests.

  La lluita contra l'assetjament sexual #ÉsFeminisme

  Encara que és obligatòria l'existència de protocols de prevenció i tractament de l'assetjament sexual i per raó de sexe per a totes les empreses, només tenen protocols aquelles que tenen pla d'igualtat, en ser aquests una part dels plans d'igualtat. La majoria d'empreses, sobretot les PIMES i microPIMES manquen de protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i a més hi ha dones, com ara empleades de la llar o les d'ajuda a domicili, que pateixen assetjament sexual a les cases dels seus ocupadors. Per orientar tant a professionals, com a sindicalistes i a les víctimes disposem i continuarem treballant en l’Observatori d’Assetjament sexual i per raó de sexe.

  Però també és feminisme trencar els estereotips de gènere en l'accés, impedir preguntes sexistes, acabar amb la penalització de la reducció de jornada, aconseguir permisos per a les menstruacions incapacitants, aconseguir flexibilitat de la jornada, sensibilitzar contra l'homofòbia, reduir la jornada laboral, fer registres retributius per a veure els biaixos en els complements salarials, valorar el lloc de treball atenent capacitats i habilitats de dona històricament sol·licitades, però ni reconegudes, ni pagades, implementar una prevenció de riscos laborals concorde als cossos i la realitat de les dones.

  Tot això i molt més #ÉsFeminisme i a més d'animar a l'afiliació a sumar-se a les convocatòries del moviment feminista en els diferents llocs, manifestem el nostre compromís amb un #FeminismeSindical que farà les dones més autònomes, felices i independents.