Comisiones Obreras del País Valenciano | 18 abril 2024.

CCOO PV denuncia la persistència de la precarietat laboral femenina i la pèrdua de pes del sector industrial

  • · Urgeix avançar en el procés de diversificació del model productiu

El secretari d'Ocupació de CCOO PV considera estratègic continuar en la dinàmica d'avanços, legislant amb valentia per a aconseguir un repartiment més just de la productivitat, ja siga a través de la reducció de la jornada, o de qualsevol eina que permeta millorar les condicions de vida i treball.

04/03/2024.
Juan Carlos Gallart, secretari d'Ocupació i Política Institucional CCOO PV

Juan Carlos Gallart, secretari d'Ocupació i Política Institucional CCOO PV

Juan Carlos Gallart considera positiva l'evolució de les dades d'atur registrat durant el mes de febrer al País Valencià, la segona major baixada d'Espanya en termes absoluts, i és la xifra total de persones desocupades de 327.332, la menor xifra d'atur registrat en un mes de febrer des de 2008.

“Estem en xifres rècord de persones afiliades a la seguretat social. Assistim a la reducció del nombre de persones desocupades a les tres províncies i en tots els sectors” afirma. Malgrat el reiterat anunci de la desacceleració de la nostra economia, el nostre territori és capaç de crear ocupació, com testifica la marxa de les afiliacions a la Seguretat Social, i les dades d'atur registrat, tot això en un context d'augment de la població activa, tal com s'acreditava en l'última EPA.

No obstant això, malgrat que les dades registren una disminució de l'atur a les tres províncies i en tots els sectors, la caiguda de contractacions en el sector industrial resulta preocupant. Cal destacar la pèrdua de pes del sector industrial sobre la totalitat del teixit productiu a la nostra comunitat autònoma, una tendència de conseqüències greus que urgeix corregir urgentment. “Som massa dependents del sector serveis, aquest mes la contractació en el sector industrial ha caigut en picat, potser producte de les dificultats que travessen sectors com el de la ceràmica i el de l'aute i la seua indústria auxiliar”, alerta.

Segons el parer del responsable sindical, és fonamental articular respostes sòlides per a avançar en la diversificació del nostre model productiu. “La preocupant situació d'alguns sectors com el de l'automòbil i les seues indústries auxiliars, o el sector de la ceràmica obliga a prendre decisions immediates en el marc del diàleg social” afirma Gallart. Sobre aquest tema, CCOO PV reclama actuacions concretes i consensuades per a avançar en el procés de reindustrialització efectiva del territori, “en cas contrari, tard o d'hora tindrem problemes seriosos en termes d'ocupació” adverteixen.

D'altra banda, el responsable d'Ocupació apunta que “si bé la bretxa de gènere en homes i dones s'ha reduït lleument en termes interanuals, si atenem la qualitat de l'ocupació, les dones pateixen d'una manera molt més rigorosa els efectes de la precarietat laboral”. En l'avantsala del 8 de març el sindicat denuncia que la gran majoria dels contractes temporals i les jornades parcials continuen sent de treballadores en precari”.

Respecte a la marxa de l'ocupació, les dades de contractació registrada confirmen que la reforma laboral i l'augment de l’SMI han permés compatibilitzar la creació d'ocupació amb la reducció de la temporalitat i la precarietat del nostre mercat laboral. Al País Valencià s'ha registrat un augment de contractació netament indefinida. Del total de contractes realitzats durant febrer al País Valencià, el 46,7 % van ser temporals i el 53,3 % indefinits.