Comisiones Obreras del País Valenciano | 18 abril 2024.

CCOO crida en Les Corts: “no a l'amiguisme en la sanitat valenciana”

  • Aquest sindicat ha celebrat una concentració per denunciar la tornada del borsí a la Conselleria de Sanitat.

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris, FSS CCOO PV, ha celebrat una concentració enfront de Les Corts per manifestar la seua posició en contra del Decret que regularà la contractació temporal dels grups A1 i A2 sanitaris que facilita que es puga contractar personal amb un procés de selecció subjectiu i arbitrari.

28/02/2024.
Concentració davant Les Corts

Concentració davant Les Corts

Aquest sindicat ha sigut l'únic de Taula Sectorial que ha votat en contra de la nova normativa perquè ressuscita el borsí, un sistema que va estar vigent durant altres governs del PP i que afavoreix que les gerències dels departaments de salut puguen contractar a dit.

De fet, dicta que les gerències podran seleccionar el personal interí mitjançant una exposició presencial dels mèrits i capacitat professional, sense tindre en compte la posició en borsa del candidat/a. Aquest procés menysprea la carrera de cada persona i se salta els principis d'accés a l'ocupació pública: igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. La nova normativa afecta sobretot personal de medicina i infermeria però a la llarga podria fer-se extensiva a la resta de categories professionals, ja que anul·la part del Decret de selecció i provisió i també, part de l'ordre de barems i de borsa, just en aquells articles que preveuen la cobertura dels llocs de característiques específiques amb criteris objectius i transparents. A més, si l'objectiu de la Conselleria de Sanitat era poder cobrir les places declarades específiques amb uns requisits addicionals exigibles, li bastava amb definir-les desenvolupant la normativa actual. Un procediment més ràpid que la tramitació d'un nou decret. No obstant això, ha optat per elaborar una nova norma en la qual tampoc queden definits aquests llocs i en el qual s'introdueixen elements en el procediment de selecció que contribueixen a la legalització de l'amiguisme.

El sindicat exigeix la retirada del nou decret i el desenvolupament de la normativa actual, que ofereix major agilitat i plena seguretat jurídica. CCOO adverteix que mitjançant aquesta norma les direccions dels departaments tindran a les seues mans tant les noves contractacions, com la cobertura de llocs amb característiques específiques, a les quals el personal fix no té garanties d'accés.