Comisiones Obreras del País Valenciano | 20 julio 2024.

Calendari laboral 2024

  El calendari laboral previst per a l’any vinent preveu un total de catorze dies festius, de caràcter no recuperable, dels quals dos seran festa de caràcter local a establir pels ajuntaments.

  20/10/2023.
  Calendari 2024

  Calendari 2024

  S'estableixen com a dies inhàbils, a efecte laborable retribuïts i no recuperables 

  DIES ROJOS

  - 1 de gener: Cap d'Any

  - 6 de gener: Reis

  - 19 de març: Sant Josep

  - 29 de març: Divendres Sant

  - 1 d'abril: Dilluns de Pasqua

  - 1 de maig: Dia de la Classe Treballadora

  - 15 d'agost: Assumpció de la Mare de Déu

  - 9 d'Octubre: Dia del Poble Valencià

  - 12 d’octubre: Festa Nacional d'Espanya

  - 1 de novembre: Tots Sants

  - 6 de desembre: Dia de la Constitució

  - 25 de desembre: Dia de Nadal

  I amb caràcter retribuït i recuperable s'estableix el 24 de juny, Sant Joan.

  Per a la determinació de les festes laborals de l'any 2024, el Consell Tripartit de Relacions Laborals, en el qual participa CCOO PV, ha pres com a criteri bàsic el respecte a les festes que major tradició tenen en el conjunt de la nostra Comunitat, per afavorir, així mateix, que el gaudiment d'aquestes festes no represente un perjudici per a l'activitat econòmica de la Comunitat Valenciana sinó que, al contrari, beneficie la competitivitat del conjunt de les empreses valencianes i repercutisca de manera positiva en l'ocupació.

  El calendari també marca cinc DIES VIOLETES (no festius, però amb marcat caràcter reivindicatiu)

  - 8 de març: Dia de les Dones Treballadores

  - 28 d'abril: Dia de la Seguretat i la Salut en el Treball

  - 7 d'octubre: Jornada Mundial pel Treball Decent

  - 17 d'octubre: Dia per l'Erradicació de la Pobresa

  - 25 de novembre: Dia contra la Violència de Gènere

  Festius locals

  La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha aprovat el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables, en l'àmbit del País Valencià.