Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

El 86 % dels centres educatius han iniciat el curs amb manca de professorat

  L’enquesta d’inici de curs llançada per FE CCOO PV als centres educatius assenyala deficiències greus en l’adjudicació de personal docent i no docent.  El 75 % dels centres valoren com a inexistent, deficient o regular, la interlocució amb l’Administració.

  18/09/2023.
  Rafa Martínez i Xelo Valls atenen als mitjans en la roda de premsa

  Rafa Martínez i Xelo Valls atenen als mitjans en la roda de premsa

  El dimarts 5 de setembre la FE CCOO PV va llançar un qüestionari d’inici de curs als centres educatius públics valencians. En aquest qüestionari es va preguntar per la situació de les plantilles i els recursos personals, materials i d’espais que tenen els centres educatius en el moment de rebre l’alumnat. També altres aspectes com ara el tipus d’interlocució amb l’Administració per a poder gestionar els problemes sorgits i les necessitats derivades de l’inici de curs.

  A la pregunta de si tota la plantilla està al centre a l’inici del curs lectiu, el 86 % dels centres educatius contesten que no, i sols un 14 % que sí. Al 81 % dels centres els manquen dos docents i especialment alarmant és que un terç denuncien la falta d’almenys 4 docents.

  Les mancances més assenyalades per part dels centres educatius són personal de matemàtiques i anglés per acomplir la Resolució del 31 d’agost d’impartició d'una hora més en primer d'ESO en anglés i matemàtiques, manca de personal d’inclusió educativa (AiL, PT, educadores), recursos per a la formació professional, especialment per a la dual i possibilitar els desdobles, i de manera generalitzada personal per a garantir la codocència.

  Les desastroses adjudicacions d’inici de curs i algunes supressions errònies patides per alguns centres són clarament els motius assenyalats com a causants de les deficiències.

  Altres mancances assenyalades com a necessitats per a afrontar amb garanties el curs són la dotació de personal no docent, com ara administratius, conserges, educadores socials, d’especial, educadores d’infantil i altres com personal de suport informàtic.

  Respecte a les necessitats materials no cobertes les respostes més repetides són les carències quant al material específic d’FP, material informàtic i pagaments pendents de despeses de funcionament.

  Finalment, a les preguntes sobre la interlocució amb l’Administració, tres de cada quatre la valoren com a inexistent, deficient o regular i que la major part d’aquesta interlocució la tenen amb inspecció educativa, mentre que amb Conselleria o les direccions territorials és molt escassa. També les deficiències d’interlocució s’han destacat amb la Direcció General TIC i alguns ajuntaments.