Comisiones Obreras

Configuración de cookies

Desde aquí puede activar o desactivar las cookies que utilizamos en este sitio web, a excepción de las de técnicas, que son imprescindibles. Si no selecciona ninguna opción, equivale a rechazar todas las demás cookies.

Cookies técnicas y de sesión, estrictamente necesarias

Sesión: PHPSESSID, SERVERID, Incap_ses_*_* y visid_incap_*

Permiten mantener la coherencia de la navegación y optimizar el rendimiento del sitio web, son imprescindibles

Técnica: config

Guarda la configuración de cookies seleccionada por el usuario

Cookies de terceros

Google Analytics: _gat, _gid y _ga

Utilizamos estas cookies para obtener información de estadísticas de uso de nuestros visitantes. Están gestionadas por Google, puedes consultar su política de cookies haciendo clic aquí

Facebook: _fbp

Cuando mostramos información incrustada de la red social Facebook, se genera automáticamente esta cookie. Está gestionada por Facebook, puedes consultar su política de cookies haciendo clic aquí

Twitter: eu_cn, ct0, guest_id y personalization_id

Cuando mostramos información incrustada de la red social Twitter, se generan automáticamente estas cookies. Están gestionadas por Twitter, puedes consultar su política de cookies haciendo clic aquí

Comisiones Obreras del País Valenciano | 26 septiembre 2023.

#CCOOPVinforma

Nous permisos i drets de conciliació corresponsable

  El sindicat celebra el foment de la corresponsabilitat que suposa la transposició de la directiva europea 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional, amb l'aprovació per part del Govern de nous permisos laborals.

  29/06/2023.
  Nous permisos laborals.

  Nous permisos laborals.

  Comissions Obreres informa sobre els nous permisos i drets de conciliació corresponsable:

  · 5 dies (retribuïts): en cas d'accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització, però que necessite repòs domiciliari.

  Inclou cònjuge, parella de fet, familiars de segon grau per consanguinitat i afinitat, també familiars consanguinis de parella de fet i convivents no familiars.

  · 4 dies a l'any (retribuïts): per causa de força major relacionada amb familiars o persones convivents, només en cas de malaltia o d’accident que faça indispensable la presència immediata. Es podrà gaudir per hores.

  · 8 setmanes (no retribuïdes): fins que el o la menor complisca 8 anys. Es pot gaudir deforma contínua o discontínua i a temps complet o parcial.

  · 15 dies naturals de permís (retribuïts): per registre de parelles de fet.

  Reducció de jornada i excedències per motius de cura de familiars

  S'amplia per als qui requerisquen encarregar-se de la cura directa de cònjuge, parella de fet, familiars de segon grau per consanguinitat i afinitat, inclosos familiars consanguinis de parella de fet que, per raons d'edat, d’accident, de malaltia o de discapacitat no puguen valdre’s i no exercisquen cap activitat retribuïda.

  Adaptació de jornada

  S'amplia a persones treballadores que necessiten cuidar de fills i filles majors de 12 anys, així com de cònjuge, parella de fet, familiars de segon grau per consanguinitat i afinitat, inclosos familiars consanguinis de parella de fet i convivents no familiars en el mateix domicili que, per raons d'edat, d’accident, de malaltia o de discapacitat no puguen valdre’s i no exercisquen cap activitat retribuïda.

  Si l'empresa no contesta en període màxim de quinze dies des de la sol·licitud es presumeix concedida. En cas de negativa o proposta alternativa, l'empresa haurà de justificar-la.

  Més protecció

  S'estableixen noves garanties perquè les persones treballadores no puguen patir discriminació, tracte desfavorable o acomiadament per exercir drets de conciliació.