Comisiones Obreras del País Valenciano | 18 abril 2024.

Un any de solidaritat i defensa dels drets econòmics, socials, culturals i ambientals dels pobles

  • Memòria 2022 de la Fundació Pau i Solidaritat País Valencià

El 2022 ha sigut un any on, malgrat el difícil context internacional, hem aconseguit sostindre els projectes en els quals treballem i actuar enfront del model de desenvolupament neoliberal imperant, gràcies al treball realitzat per totes les persones que formen part de la nostra fundació.

09/05/2023.
Memòria 2022 de la Fundació Pau i Solidaritat País Valencià.

Memòria 2022 de la Fundació Pau i Solidaritat País Valencià.

El nostre concepte de solidaritat incorpora, necessàriament, la lluita centenària del sindicalisme de classe i democràtic al nostre país en defensa dels drets laborals i sindicals en l’àmbit internacional, com a part de la lluita més general per la igualtat, la democràcia i els drets humans. Des de la nostra consciència crítica, es promou un model socioeconòmic alternatiu al capitalisme i el seu vessant neoliberal, per a contrarestar la influència negativa de l'especulació financera, per a aconseguir la transformació social, per a un món amb més justícia i basat en la sostenibilitat social i ambiental.

Actualment, la nostra acció en educació per a la transformació ecosocial, s'emmarca en el suport a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible continguts en l'Agenda 2030 aprovada l’any 2015 per Nacions Unides. En concret la nostra activitat tendeix a promoure els ODS dedicats al treball digne, la protecció social, la igualtat de gènere, la reducció de la pobresa, l'eliminació de les desigualtats i la consecució de societats pacífiques i justes. Entenem que un desenvolupament sostenible, just i equitatiu només és possible amb organitzacions sindicals fortes, democràtiques i independents.

Per això, donem suport a l'enfortiment de xarxes sindicals d'àmbit sectorial, nacional, regional, continental i internacional. Apostem de manera decidida per la igualtat formal i material entre homes i dones, la qual cosa suposa donar suport a les iniciatives que porten a la igualtat de tracte i d’oportunitats en el mercat de treball.

La memòria 2022 que presentem a continuació recull les activitats que hem desenvolupat durant aquest l'any en l'àmbit de la cooperació internacional, l'educació per al desenvolupament i la ciutadania global, la sensibilització i la incidència política en favor del desenvolupament sostenible, la justícia social i la defensa dels drets econòmics, socials, culturals i ambientals.

Volem agrair a totes les persones sense les quals seria impossible tot aquest treball. A tota aqueixa solidaritat de la Confederació Sindical de CCOO PV, de les federacions, dels territoris, de les seccions sindicals, de tot aquest entramat tan complex que conformen les Comissions Obreres; a la xarxa de fundacions Paz y Solidaridad, a les persones voluntàries, militants i activistes, amb les quals sabem que sempre es pot comptar, i especialment al personal tècnic de la Fundació, de les contraparts i entitats sòcies als països on cooperem, que en el difícil context actual han fet un gran esforç per continuar sostenint els projectes i les oportunitats de desenvolupament de les poblacions beneficiàries

La fundació es finança, a més d'amb donacions i subvencions d'administracions públiques, amb el 0.7% de les quotes d'afiliació de CCOO PV, per la qual cosa volem aprofitar l'oportunitat d'agrair tota la seua solidaritat a les afiliades i afiliats de CCOO PV.

Memòria en castellà: clica ací.

Memòria en valencià: clica ací.