Comisiones Obreras del País Valenciano | 26 febrero 2024.

22 DE FEBRER. DIA DE LA IGUALTAT SALARIAL

La bretxa salarial persisteix al País Valencià i castiga les dones amb retribucions i pensions més baixes

  Les dones valencianes treballen una hora i 36 minuts gratis en una jornada diària de 8 hores durant tot l’any. Una inserció laboral desigual, amb pitjors condicions i majors interrupcions vinculades a les cures, són els factors que estan darrere d’aquesta injustícia. Segons les últimes dades de l’Enquesta anual d’estructura salarial (EES), de 2020, la bretxa salarial de gènere al País Valencià va ser del 20,1 %. És a dir, el guany mitjà de les dones (20.166 euros) és 5.073 euros inferior al dels homes (25.239 euros).

  21/02/2023.
  Temas
  Cloti Iborra, durant la presentació de l'Informe sobre bretxa de gènere en els salaris i en les pensions.

  Cloti Iborra, durant la presentació de l'Informe sobre bretxa de gènere en els salaris i en les pensions.

  Així es deprén de l’Informe sobre bretxa de gènere en el salari i les pensions, que ha presentat CCOO PV, amb motiu de la celebració el 22 de febrer del Dia de la Igualtat Salarial. 

  Encara que prossegueix el descens de la bretxa, aquest és molt gradual i coincideix amb els avanços en el salari mínim interprofessional, que ha passat dels 736 euros al mes l’any 2018 als 1.080 euros l’any 2023, un increment de més del 46%. L’augment beneficia en mitjana anual prop de 192.900 persones al País Valencià, i el 57,5 % en són dones. 

  La secretària de Dones i Igualtat de CCOO PV, Cloti Iborra ha explicat els múltiples factors que expliquen la bretxa salarial. Una inserció laboral desigual (segons l’ocupació i el sector), amb pitjors condicions (jornada, contracte) i amb majors interrupcions en la seua vida laboral vinculades a un repartiment social desigual de les tasques de cura i domèstiques, que penalitzen la seua trajectòria laboral (complements, promoció i formació). 

  “Tots aquests elements es tradueixen en menors salaris inicials i finals durant la seua trajectòria laboral. Aquests factors provoquen que les dones tinguen menor i pitjor accés al mercat laboral, la qual cosa es tradueix en precarietat, discontinuïtat de les carreres professionals”, assenyala Iborra. Desigualtats que originen alhora grans bretxes futures en pensions i en els sistemes de protecció social: l’any 2022 les dones del País Valencià han percebut un 33 % menys de pensió mitjana mensual que els homes.

   Mesures per combatre la discriminació

  CCOO PV creu que cal potenciar l’adopció de plans d’igualtat eficaços en les empreses amb l'objectiu d'acordar mesures que contribuïsquen a corregir alguna de les causes de la bretxa salarial. Resulta urgent i prioritari actuar sobre: la major feminització de les jornades parcials i la contractació a temps parcial; la valoració dels llocs de treball amb perspectiva de gènere i la masculinització dels complements salarials.

  El sindicat aposta per continuar augmentant el salari mínim interprofessional (SMI) fins a arribar al 60 % de la mitjana salarial, i per agilitzar les ratificacions dels Conveni 189 de l’OIT sobre treball digne de les treballadores de la llar i el Conveni 190 sobre l'eliminació de la violència i l'assetjament en el món del treball.

  A més, és necessari el reforç de les tasques de vigilància i sanció de la Inspecció de Treball amb l'objectiu que els plans d'igualtat no es convertisquen en un mer tràmit i més burocràcia per a les empreses. 

  CCOO PV advoca per un sistema educatiu que promoga principis d'igualtat de gènere a les aules, en l'elecció de les carreres acadèmiques i en les eixides professionals. Continguts inclusius en els llibres de textos i campanyes en centres escolars dirigides a erradicar estereotips de gènere per a trencar la segregació ocupacional del mercat laboral.

  El sindicat exigeix la valoració del treball de cures i ocupació de qualitat per a les persones que cuiden. “Posar la vida en el centre és el repte social de les pròximes dècades. Exigim un gran pacte d'estat per les cures, la ciutadania té dret a la cura i l'Estat ha de ser garant d'aquest dret”, reclama la responsable de Dona i Igualtat de CCOO PV.