Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 febrero 2024.

L'Agència Valenciana Antifrau dona suport a les denúncies de CCOO sobre les beques i pràctiques professionals de la Generalitat

  • Els processos judicials derivats d'aquestes denúncies, amb més de 80 persones afectades, segueixen el seu curs, i han obtingut moltes sentències favorables.

L'entitat adscrita a les Corts avala l'objecte de les denúncies en considerar que s'utilitzen les persones becades com a treballadores de la Generalitat, cosa que dona lloc a relacions laborals fraudulentes.

19/01/2023.
Palau de la Generalitat

Palau de la Generalitat

L'Agència Valenciana Antifrau dona suport a les denúncies interposades per la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO PV sobre les beques o pràctiques professionals convocades per Presidència, les conselleries de Sanitat, Igualtat i Polítiques Inclusives, i per diferents organismes autònoms de la Generalitat Valenciana, entre 2017 i 2019.

La resolució de l'Agència Valenciana Antifrau avala l'objecte de les denúncies realitzades per la FSC CCOO PV en considerar que se substitueixen les activitats formatives, que serien pròpies de les beques/pràctiques formatives convocades, per la utilització de les persones becades com a treballadors/es de la Generalitat Valenciana “en precari” (relacions laborals fraudulentes).

Són més de 80 les persones afectades. Les denúncies per les irregularitats detectades van ser presentades davant la Inspecció de Treball, els grups parlamentaris i en seu judicial. Com a conseqüència, la Inspecció de Treball va dictar sengles resolucions de declaració de frau en la contractació amb les corresponents modificacions d'alta en Seguretat Social de les persones afectades i l'alçament de l'oportuna acta de liquidació de cotitzacions.

Així mateix, FSC CCOO PV va denunciar irregularitats en el desenvolupament normatiu autonòmic de les beques i pràctiques formatives, a causa de la falta d'unificació en les diferents convocatòries. El sindicat incideix en la necessitat d'actualitzar la normativa en la qual es basa el sistema de beques en la Generalitat Valenciana, amb la finalitat d'evitar diferències significatives pel fet d'estar becat en una Conselleria o una altra, o en diferents direccions generals. Fruit d'això s'està negociant l'Estatut del becari previst en la disposició addicional segona del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.

En les conclusions de l'informe de l'Agència Valenciana Antifrau s'anima a totes les entitats incloses en l'àmbit subjectiu d'aquest organisme a establir mecanismes de prevenció específics dels riscos detectats.

Els processos judicials derivats d'aquestes denúncies segueixen el seu curs, i s’han obtingut moltes sentències favorables. CCOO ha instat a la Generalitat a reconéixer els drets laborals i econòmics de les persones denunciants, reparant les condicions irregulars i injustes d'aquestes beques i evitar una major despesa a les arques públiques derivada dels processos judicials presentats.