Comisiones Obreras del País Valenciano | 25 de octubre de 2020

Nova prestació extraordinària per a persones treballadores fixes discontínues i de temporada

  La Federació de Serveis de CCOO ha elaborat un document amb informació detallada respecte a les preguntes freqüents suscitades davant el RDL 30-2020: En què consisteix aquesta prestació? On es regula? Quina quantia mensual té? Quina durada té? Qui té dret a aquesta prestació? En quin moment? Com se sol·licita? Quins terminis hi ha per presentar la sol·licitud?

  15/10/2020.
  Nova prestació extraordinària per a persones treballadores fixes dicontinues i de temporada

  Nova prestació extraordinària per a persones treballadores fixes dicontinues i de temporada

  En què consisteix aquesta prestació?

  És una nova prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu o amb treballs fixos i periòdics que es repetisquen en dates certes.


  On es regula?
  En l'article 9 del RDL 30/2020, gràcies a l’esforç sindical i especialment de CCOO, durant la negociació del III Acord social en defensa de l'ocupació.


  Quina quantia mensual té?
  La mateixa que l'última prestació contributiva per atur que s'haja cobrat (o, si s’escau, la quantia mínima de prestació contributiva)


  Quina durada té?
  Fins al 31 de gener de 2021, i s’interrom en cas de reincorporació a activitat o un altre treball, i es reprén en cas de tornar a situació d'inactivitat. Compatible proporcionalment amb treball a temps parcial.


  Qui té dret a aquesta prestació?

  • Fixes discontínues o de temporada que hagen estat en ERTO: tenen dret aquelles persones treballadores fixes discontínues o de temporada que hagen estat incloses tot o part de l'últim període teòric d'activitat en un ERTO per força major o ETOP (arts. 22 i 23 RDL 8/2020).
  • Fixes discontínues o de temporada que NO hagen estat en ERTO: també tenen dret persones treballadores fixes discontínues o de temporada que, per haver estat en algun dels supòsits de les lletres b) a d) de l'apt. 6 de l'art. 25 RDL 8/2020 (és a dir, no incloses en ERTO), hagen sigut beneficiàries de qualsevol de les seues mesures.

  En quin moment tenen dret a la prestació?

  • Fixes discontínues o de temporada que hagen estat en ERTO: quan deixen d'estar incloses en l’ERTO per arribar a la data en què haguera finalitzat el període teòric d'activitat.
  • Fixes discontínues o de temporada que NO hagen estat en ERTO: quan esgoten les prestacions que s'indiquen en el paràgraf superior, si continuen aturades i sense dret a percebre prestacions per atur de nivell contributiu ni assistencial, o bé les esgoten abans del 31 de gener de 2021.

  Com se sol·licita la prestació?
  • Fixes discontínues o de temporada que hagen estat en ERTO: l'empresa ha de presentar una sol•licitud col•lectiva de prestacions.
  • Fixes discontínues o de temporada que NO hagen estat en ERTO: en aquest cas, la persona treballadora és qui ha de presentar sol•licitud individual de prestació.

  Quin termini hi ha per presentar la sol·licitud?
  • Fixes discontínues o de temporada que hagen estat en ERTO: 15 dies, comptats des del 30/09/2020 en el cas de les situacions produïdes abans d'aquesta data (compte al termini).
  • Fixes discontínues o de temporada que NO hagen estat en ERTO: 15 dies, comptats des del 30/09/2020 en el cas de les situacions produïdes abans d'aquesta data (compte al termini).

  Més informació: a través de les teues delegades i delegats de Comissions Obreres i contactant amb Serveis PV

  Documentación asociada
  Documentación asociada

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.