Comisiones Obreras del País Valenciano | 4 de julio de 2020

El Tribunal Suprem remet al legislador perquè la regulació de la subcontractació protegisca les persones treballadores

  CCOO considera que la Sentència de cassació, en matèria de la impugnació del Conveni d'hostaleria d'Alacant, perpetua un dúmping empresarial sustentat en condicions no salarials. El sindicat considera que la desigualtat continua castigant el personal subcontractat, reclama la reforma de l'art. 42 de l’ET, i urgeix reequilibrar la negociació col·lectiva mitjançant la tornada a la primacia del conveni sectorial.

  17/06/2020.
  Campaña camareras de piso

  Campaña camareras de piso

  La Sentència del Tribunal Suprem coneguda aquest dimarts posa fi a la judicialització del Conveni col·lectiu d'hostaleria de la província d'Alacant. Estima que la subcontractació regulada en el Conveni permet assegurar els salaris de les treballadores subcontractades en les mateixes condicions que les del personal propi, no obstant això “avala una diferenciació entre treballs idèntics, basada en el diferent règim de jornada, descansos, classificació professional, o fins i tot en el percentatge de plantilla, que ha de tindre un contracte indefinit”, assenyala Patricia Carrillo, secretària general de la Federació de Serveis de CCOO a Alacant.

  La Sentència reforça el clam sobre la necessitat de reforma de l'article 42 de l'Estatut dels treballadors, perquè constata que, amb garantir els drets d'informació i de consulta de la representació de les persones treballadores i la responsabilitat, en cas d'impagament, es pot permetre un altre tipus de diferenciacions entre l'empresa principal i la subcontracta. “La negociació col·lectiva no ha aconseguit donar resposta a aquests desequilibris en els quals les condicions d'horari i de jornada de l'empresa principal poden resultar substancialment millors que les de l'empresa subcontractada, urgeix reequilibrar la negociació col·lectiva mitjançant la tornada a la primacia del conveni sectorial” afirma Carrillo.

  L'Alt Tribunal considera que “no concorre ací cap mena de discriminació directa o indirecta per raó de gènere, tot i que és notori que el personal de pisos i neteja és majoritàriament femení en el sector d'hostaleria, ja que l'article impugnat s'aplica al conjunt d'activitats i de serveis nuclears d'aquest sector, que no són majoritàriament femenins i la seua finalitat, com raonem més amunt, és evitar qualsevol tipus de discriminació salarial, a treballadors i treballadores de les àrees esmentades, quan no els siga aplicable directament el conveni impugnat, ja que el precepte controvertit assegura a aqueixos treballadors i treballadores, almenys l'equiparació salarial, el compliment de la qual es garanteix per les empreses principals”. Sobre aquest tema, el sindicat assenyala que més d'un 61 % de treballadores en tot el sector són dones, pràcticament el 100 % en l'àrea de pisos. A més, cal considerar el palmari exercici de subcontractació empresarial en l'àrea de pisos i neteja i no en la resta de departaments dels serveis nuclears del sector.

  “Encara ens queda molta batalla per donar en el camí cap a la igualtat real, tant en la negociació col·lectiva, o en la legislació, com en les decisions dels tribunals, fins que no integrem la perspectiva de gènere d'una manera global, es continuaran produint regles que perpetuen la precarietat laboral i la dificultat d'atorgar al treball feminitzat el mateix valor que el masculinitzat”, conclou Carrillo.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.