Comisiones Obreras del País Valenciano | 4 de julio de 2020

CCOO PV eleva les seues propostes al Consell Municipal de Medi Ambient de València

  El secretari d'Acció Sindical i Salut Laboral i Medi Ambient de CCOO PV, Daniel Patiño, va presentar les propostes del sindicat en matèria de medi ambient, per a pal·liar la crisi de la COVID-19, davant el Consell Municipal de Medi Ambient de la ciutat de València.

  10/06/2020.
  Sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Medio Ambiente de la ciudad de Valencia

  Sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Medio Ambiente de la ciudad de Valencia

  Les propostes sindicals plantejades incorporen la sostenibilitat, la perspectiva de gènere i la inclusió social a la gestió de la mobilitat urbana, l'habitabilitat, el tractament energètic i la contractació pública.

  Mobilitat segura i sostenible

  El sindicat planteja el reforç del transport públic urbà, garantint seguretat, higiene i freqüències. Segons va argumentar el secretari de Salut Laboral i Medi Ambient "aquest servei públic no pot estar subjecte a les lleis del mercat, i ha de ser la base sobre la qual millorar la qualitat de l'aire i evitar accidents in itinere en desplaçaments al treball". La mobilitat quotidiana motivada pel treball requereix una ampliació de freqüències i una reconfiguració d'algunes d'aquestes (per exemple, de base per a unir centres de treball de gran intensitat de persones treballadores).

  Per a això, el sindicat requereix que es realitze una anàlisi de dades amb la finalitat d'augmentar l'eficàcia del servei i garantir les mesures de prevenció, juntament amb la distància de seguretat i la higienització.

  En la proposta, s'inclouen aspectes claus per a una mobilitat sostenible: perspectiva de gènere i adequació de preus.

  - Increment de les freqüències de pas de les línies urbanes de l'EMT.

  - Desenvolupament de la iniciativa “parades violetes”, així com la modificació de rutes a petició de les dones usuàries en determinades circumstàncies garantint la seguretat, i ampliar les línies d'afectació i els trams horaris. Urgeix redissenyar i integrar la perspectiva de gènere en rutes.

  - Establiment de preus provisionals en els quals es tinga en consideració situació per rendes de persones que han perdut el seu lloc de treball o s'han vist afectades per suspensions dels contractes.

  Energia

  Desenvolupament de comunitats locals d'energies renovables. Posada en marxa de la comunitat de Castellar-Oliveral i desenvolupament de més iniciatives similars en els barris de la ciutat. "Considerem necessari desenvolupar les comunitats locals d’ER. Aprofitar l'impuls de la Llei valenciana de CC, potenciar la democratització de l'energia i que, efectivament, siga un nínxol d'ocupació".

  Contractació pública

  La tercera proposta gira de manera transversal entorn de la contractació pública. Hi ha dos marcs normatius que han de desplegar-se amb tot el seu potencial, incloent-hi clàusules socials i mediambientals. La contractació pública ha de ser tractor de treball decent i transició ecològica. Cal garantir en els plecs clàusules a favor de les persones i els seus llocs de treball, de manera sostenible.

  - Incorporació de clàusules socials i mediambientals en la contractació pública, en la qual es preserve el treball decent i les condicions de seguretat i salut en el treball, així com es prioritzen criteris ambientals en tots els contractes públics incorporant aquests en el disseny del contracte per a mantindre el seu objecte segons el que s'estableix en la Llei 9/2017 de contractes del sector públic i la Llei 18/2018 de foment de responsabilitat social.

  Parcs i jardins

  La quarta proposta gira entorn del disseny de parcs i jardins. L'emergència climàtica ens dona el mandat de proposar jardins resilients al canvi climàtic, tant en espècies, vegetació com en l'eliminació del glifosat. Novament hem de dissenyar els parcs amb perspectiva de gènere, i garantir la seguretat i la funcionalitat per a les persones, principalment les dones.

  - Adaptar els parcs i jardins a la situació d'emergència climàtica (propiciada per una qualitat de l'aire millorable, increment tèrmic i escassetat hídrica). Per a això, des del seu disseny considerar vegetació autòctona, resilient a esdeveniments climàtics extrems i evitar el tractament amb plaguicides com el glifosat. El seu disseny requereix, a més, introduir-hi la perspectiva de gènere i evitar concentracions massives de vegetació baixa o espais tancats que generen inseguretat.

  Per tot això, el sindicat sol·licita la incorporació d'aquestes propostes per part del Consell Municipal de Medi Ambient per a l'adopció de polítiques públiques municipals.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.