Comisiones Obreras del País Valenciano | 4 de julio de 2020

CCOO proposa mesures socials i de foment de l'ocupació a Sagunt davant la crisi de la COVID-19

  CCOO Camp de Morvedre-Alt Palància planteja una bateria de propostes al Consell Econòmic i Social de l'Ajuntament de Sagunt, davant l'escenari de crisi social i econòmica a causa de l'emergència sanitària.

  21/05/2020.
  Ajuntament de Sagunt.

  Ajuntament de Sagunt.

  CCOO proposa que es tinguen en compte els àmbits d'actuació següents des de l'Ajuntament de Sagunt, amb les mesures que a continuació s'exposen.

  Mesures socials

  Els serveis socials municipals són el primer nivell, per proximitat, d'accés al Sistema Públic de Serveis Socials i es caracteritza pel seu caràcter universal i comunitari. És el primer referent d'informació, d’assessorament, de prevenció, de diagnòstic i d’intervenció amb persones, famílies, unitats de convivència, grups i comunitats.

  És per això, davant l'escenari de crisi social i econòmica en la qual està immersa la societat a causa de l'emergència sanitària produïda per la COVID-19, que és necessari implementar diferents mesures socials d'àmbit municipal que ajuden a mitigar les conseqüències terribles d'aquesta situació.

  1.- Dotació pressupostària suficient per a cobrir l'augment que es puga produir en la concessió d'ajudes d'emergència.

  2.- Ampliació del servei d'ajuda a domicili, per a cobrir les noves necessitats que hi ha derivades dels tancaments de centres d'atenció diürna i serveis d'atenció ambulatòria de serveis socials.

  3.- Ampliació del servei de teleassistència, per a incrementar el ritme de contactes de verificació i la vigilància de la població beneficiària d'aquest servei.

  4.- Cal continuar amb l'estudi que permeta la municipalització del servei d'ajuda a domicili per a una gestió adequada del servei que garantisquen les mesures de prevenció i seguretat, tant de persones usuàries com de les treballadores, i és necessari evitar que es produïsquen situacions com les que es van donar al començament de la pandèmia.

  Foment de l’ocupació

  CCOO considera que les ajudes que es puguen establir per a les empreses estiguen, tant com es puga, vinculades al manteniment de l'ocupació i a l'increment en les seues plantilles amb persones aturades per causa de la COVID-19. A més de preveure ajudes a empreses per a contractació de col·lectius vulnerables: persones majors de 45 anys, aturades de llarga durada, joves, famílies monoparentals, etc.

  S’han d’adaptar plans formatius que es desenvolupen des de l'Ajuntament a les necessitats del sistema productiu, i establir accions formatives que fomenten les competències digitals. Cal impulsar plans d'ocupació amb orientació, formació, pràctiques i inserció i la formació en les empreses amb compromís de contractació mitjançant convenis amb el teixit empresarial.

  Mesures de conciliació

  CCOO creu que és necessari implementar el servei d’‘Escola d’Estiu’, campus esportius, etc. adaptats als criteris sanitaris i educatius, així com dissenyar una oferta diversificada d'horaris d'atenció educativa en temps lliure, per a afavorir la conciliació amb el temps de treball. A més d'establir mesures de flexibilització de la jornada en el mateix Ajuntament de Sagunt i en les empreses i organismes que en depenen.

  Mobilitat

  Cal impulsar programes per al foment de la utilització de bicicletes, de patinets elèctrics i d’altres mitjans de transport sostenible, i incrementar els mitjans de transport públics i la seua adaptació per a garantir les mesures higièniques i de distanciament social establides per les autoritats sanitàries. Per incrementar els projectes de mobilitat amb la creació d'infraestructures que permeten el transport sostenible caldria, tant com es puga, utilitzar els plans d'ocupació per a abordar projectes de mobilitat que permeten millorar l'accessibilitat i la mobilitat a la ciutat i en les zones industrials.

  I per finalitzar, CCOO insta a la resta d'administracions públiques a executar de manera prioritària aquelles infraestructures que permeten una competitivitat major del nostre teixit productiu (corredor càntabre-mediterrani, millora dels accessos a Parc Sagunt, connexió ferroviària al Port de Sagunt, etc.)

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.