Comisiones Obreras del País Valenciano | 24 de septiembre de 2020

Subsidi per atur excepcional per fi de contracte temporal

  CCOO PV informa sobre aquesta ajuda, de la qual seran beneficiàries les persones treballadores a les quals se'ls haguera extingit un contracte de durada determinada, almenys, de dos mesos de durada, amb posterioritat a l'entrada en vigor de l'estat d'alarma.

  06/05/2020.
  Subsidi per atur excepcional per fi de contracte temporal.

  Subsidi per atur excepcional per fi de contracte temporal.

  El subsidi per atur excepcional per fi de contracte temporal consisteix en una ajuda mensual del 80 % de l’IPREM (430 euros mensuals) i la durada serà d'un mes, ampliable si es determina normativament.

  Les persones treballadores han d'emplenar el formulari de presol·licitud de prestació individual en la seu electrònica del SEPE:  https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1

  El termini per a enviar o presentar el formulari acabarà quan es complisca un mes des de la data en què finalitze l'estat d'alarma.

  L'empresa en la qual el treballador haja cessat haurà de remetre a l'entitat gestora, el certificat d'empresa si no ho haguera fet amb anterioritat, a través de Certific@2

  Requisits:

  Una vegada formalitzada la sol·licitud i acreditat el requisit de manca de rendes es procedirà pel SEPE a verificar si la persona treballadora compleix els requisits següents:

  a) Estar inscrita com a demandant d'ocupació en LABORA (que es farà d'ofici en l'estat d'alarma).

  b) No ser perceptora de renda mínima, renda d'inclusió, salari social o ajuda anàloga concedida per qualsevol administració pública.

  c) Haver cessat de manera involuntària, a partir del dia 15 de març de 2020, en un contracte per compte d'altre de durada determinada i la vigència de la qual haja sigut igual o superior a dos mesos.

  d) No estar treballant per compte propi o d’altre a jornada completa en la data de l'extinció del contracte ni en la del naixement del subsidi.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.