Comisiones Obreras del País Valenciano | 31 de mayo de 2020

CCOO PV insta als ajuntaments a utilitzar el superàvit davant la urgència social

  El sindicat insta a les corporacions locals a la utilització del 20 % del seu saldo positiu l’any 2019 a implementar diferents mesures socials, davant l'escenari de crisi social i econòmica a causa de l'emergència sanitària de la COVID-19. Per al sindicat, s'ha de garantir els drets socials bàsics a les persones vulnerables, en risc de pobresa i d’exclusió.

  04/05/2020.
  El sindicat insta a reforçar els serveis socials de caràcter domiciliari, agilitar l'atenció a la dependència i ampliar les ajudes d'emergència.

  El sindicat insta a reforçar els serveis socials de caràcter domiciliari, agilitar l'atenció a la dependència i ampliar les ajudes d'emergència.

  El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front l'impacte econòmic i social de la COVID-19, estableix que les corporacions locals poden disposar de part del superàvit de l'exercici 2019 per a finançar les ajudes econòmiques i totes les prestacions de serveis gestionades pels serveis socials d'atenció primària i atenció a la dependència recollides en el Catàleg de referència de serveis socials.

  És per això que CCOO PV insta als ajuntaments a fer ús del superàvit pressupostari corresponent a l'any 2019 i destinar-lo a finançar despeses d'inversió en l'àrea de serveis socials i promoció social.

  Reforç dels serveis domiciliaris

  Per a la secretària de Política Social de CCOO PV, Ana Belén Montero, són moltes les necessitats que es poden cobrir amb aquestes dotacions pressupostàries, “especialment pel que fa a l'increment de plantilles de centres de serveis socials i residencials”. Montero concreta que és essencial el reforç dels serveis de proximitat de caràcter domiciliari, garantir les cures especialment a persones majors, amb discapacitat o en situació de dependència, per compensar el tancament de menjadors, centres de dia, ocupacionals i serveis similars.

  CCOO PV recorda que no es pot obviar les milers de persones que estan a l'espera de rebre la seua prestació o servei del sistema d'atenció a la dependència. Una situació que, unida a l'estat d'alarma, representa una vulnerabilitat major per a la persona i la seua família i que requereix d'una resposta immediata per part de l'Administració.

  Ana Belén Montero insta a ampliar les partides destinades a ajudes d'emergència, que garantisquen ingressos suficients a les persones que actualment no perceben cap tipus de renda i que la necessiten per a la cobertura de les seues necessitats bàsiques. A més, considera essencial el reforç de dispositius d'atenció a persones sense llar, amb personal i mitjans materials adequats. Tot això amb una correcta coordinació entre les diferents administracions.

  “És el moment que el municipi tinga un gran protagonisme en el desenvolupament de les polítiques de protecció social i de promoció dels drets de les persones, que satisfaça el conjunt de les necessitats socials i aposte pel benestar social de la seua ciutadania”, afirma la responsable de Política Social de CCOO PV.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.