Comisiones Obreras del País Valenciano | 24 de septiembre de 2020

Com conciliar la jornada laboral durant la crisi del COVID-19

  CCOO PV informa sobre les mesures extraordinàries de conciliació de la vida familiar i laboral durant la crisi del COVID-19, com ara la reducció o l’adaptació de la jornada laboral.

  26/03/2020.
  Mesures de conciliació.

  Mesures de conciliació.

  El Govern ha aprovat un Decret amb mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. Entre aquestes es troben mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.

  Qui pot acollir-se a aquestes mesures?

  Les persones treballadores per compte d'altre que acrediten deures de cura respecte del cònjuge o de la cònjuge o parella de fet, o respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau.

  Què puc sol·licitar?

  Es tracta del dret a accedir a l'adaptació de la seua jornada i/o a la seua reducció (fins a arribar al 100 %).

  Aquesta adaptació i/o reducció de jornada es considera un dret individual de cadascuna de les persones progenitores o cuidadores, i es passa a considerar de manera expressa com a exercici de drets de conciliació amb caràcter general. Els conflictes que pogueren generar-se per l'aplicació d’aquest article seran resolts per la jurisdicció social.

  Adaptació de jornada

  L'adaptació de jornada pot consistir en:

  - Canvi de torn.
  - Alteració d’horari.
  - Horari flexible.
  - Jornada partida o continuada.
  - Canvi de centre de treball.
  - Canvi de funcions.
  - Canvi en la manera de prestació del treball, incloent-hi treball a distància.

  L'adaptació de la jornada per deures de cura és una prerrogativa la concreció inicial de la qual correspon a la persona treballadora, tant en el seu abast com en el seu contingut, sempre que estiga justificada, siga raonable i proporcionada.

  Es tindran en compte les necessitats concretes de cura que ha de dispensar la persona treballadora, degudament acreditades, i les necessitats d'organització de l'empresa. Empresa i persona treballadora hauran de fer el possible per arribar a un acord.

  Reducció de jornada

  La reducció de jornada implica reducció proporcional del salari, i sense que estiga prevista una prestació social que substituïsca aquest salari.

  La reducció de jornada especial ha de ser comunicada a l'empresa amb 24 hores d'antelació, i pot arribar el cent per cent de la jornada si resultara necessari

  La reducció de jornada per aquesta circumstància no pot implicar cap canvi a l'efecte d'aplicació dels drets i de les garanties establits en l'art. 37.6 Estatut dels treballadors, relatiu a la reducció de jornada per guarda legal de menors de dotze anys o persones amb discapacitat.

  I si ja gaudia d'una reducció o adaptació de la jornada?

  Es pot renunciar temporalment a aquesta, o es té dret que es modifiquen els termes del seu gaudiment.

  Important

  És important que les persones treballadores ho sol·liciten sempre per escrit i que facen dues còpies. Han de guardar una signada i segellada per l'empresa.

   

   

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.