Comisiones Obreras del País Valenciano | 4 de abril de 2020

CCOO demana a la Conselleria i al Ministeri que garantisquen la protecció del personal sanitari i d'atenció a la dependència

  El sindicat valora la recerca d’alternatives que garantisquen el subministrament i una dotació regular adequada i suficient d’equips de protecció.

  23/03/2020.
  Delegada Torrevieja

  Delegada Torrevieja

  La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris, FSS CCOO PV, demana a la Conselleria i al Ministeri de Sanitat que garantisquen la protecció del personal de sanitat i de l'atenció a la dependència durant la pandèmia del Covid-19. El sindicat reconeix l'esforç en la recerca d'equips però recalca que en molts centres sanitaris i sociosanitaris els professionals estan totalment exposats al virus.

  La FSS CCOO PV és plenament conscient de la crisi sanitària i social en la qual ens trobem, condicionada a més per l'escassetat d'equips de protecció individual (EPI) que hi ha en l’àmbit nacional, per això, valorem la recerca d'alternatives que garantisquen el subministrament i una dotació regular adequada i suficient d'equips de protecció per al personal i de la resta de material sanitari necessari per a afrontar la pandèmia.

  Encara així, és la nostra obligació com a sindicat denunciar el que està ocorrent en els centres de treball dels sectors sanitaris i sociosanitaris respecte a l'escassetat d'un material tan bàsic com són els equips de protecció per a enfrontar-se a l'exposició d'un risc biològic.

  Són moltes les ocasions en les quals tant la Conselleria de Sanitat com el Ministeri de Sanitat han informat de l'arribada de material per a la dotació d’EPI als centres de treball, no obstant això aquest anunci encara no s'ha fet realitat i continuen les denúncies dels treballadors i de les treballadores davant la falta de material de protecció, fins i tot el més essencial. Aquesta incertesa contribueix a augmentar, si és possible, l'estrés laboral i emocional del personal.

  Aquesta falta de material és especialment preocupant en els serveis d'urgència, de medicina interna i d’unitats de vigilància intensiva, però també ho és en els centres d'atenció primària, de residències de tercera edat i de serveis d'ajuda a domicili, que són precisament on es concentren els grups de població en els quals el contagi per coronavirus pot revestir major gravetat.

  A més, la falta d'una cultura arrelada en matèria de prevenció per part de les administracions públiques és un altre dels elements agreujants. És evident que estan fallant les mesures preventives davant de l'exposició al risc biològic, no sols per la falta de mitjans adequats també per falta de previsió, i l'evidencia que en els últims dies un terç dels casos nous de persones afectades pel coronavirus són professionals sanitaris i això sense comptar als que es troben en aïllament preventiu a l'espera de confirmació, que segons les nostres estimacions podria triplicar les xifres de personal sanitari confirmat com a positiu.

  El risc que comporta el manteniment d'aquesta situació és evident i és que podríem quedar-nos sense la columna que sustenta la sanitat pública, que són els seus professionals. Per això, per a CCOO és necessari una presència major en les decisions de l'estratègia a seguir del Servei de Prevenció de Riscos Laborals ja que la protecció efectiva de la seguretat i salut dels professionals que presten serveis sanitaris i sociosanitaris és prioritària.

  CCOO exigeix a la Conselleria i al Ministeri de Sanitat que prioritzen l'adopció de mesures eficients que garantisquen que tot el personal amb exposició a riscos biològics, especialment a COVID-19 i amb independència del seu centre de treball, tinga accés a suficients equips de protecció individual adequats. A més sol·licitem la desinfecció dels llocs de treball per a garantir que el conjunt de professionals del sistema valencià de salut i de les residències de tercera edat de la Comunitat Valenciana, puguen exercir el seu treball en condicions de seguretat durant la durada d'aquesta emergència sanitària.

  Aquests EPI han d'estar compostos almenys per màscares FPP2 o FPP3, barret, guants, ulleres, bata impermeable, a més de la dotació de màscares facials i granotes integrals per a totes aquella tasques i tècniques en les quals estiga recomanat. També és necessari garantir de manera preventiva els tests diagnòstics del COVID-19 per als professionals sanitaris i sociosanitaris ja que no detectar els casos de professionals infectats a temps és un risc, tant per als pacients com per a la mateixa labor assistencial.

  És important a més, la implantació de modalitats de teletreball per a aquells llocs que puguen desenvolupar-lo i així permetre l'establiment de torns que redueixen de manera significativa el risc de l'exposició.

  No és moment de retrets, però sí que són necessàries algunes reflexions sobre cap on hem de dirigir els esforços governamentals després de la superació d'aquesta crisi. Les polítiques basades en l'afebliment del que és “públic”, retallades en els recursos econòmics i humans dels sectors essencials per a la supervivència humana juntament amb la iniquitat en el repartiment del finançament que pateix la Comunitat Valenciana, ha afavorit la situació en la qual ens trobem. És plausible que l'obsessió per contindre la despesa sanitària i la falta de desenvolupament de l'àmbit sociosanitari puguen ser causes del dèficit dels subministraments i de les infraestructures bàsiques que, sense proposar-s’ho, han condicionat al sistema a afrontar aquesta crisi des d'una situació de desavantatge i d’indefensió.

  Des de la FSS CCOO PV som conscients que estem en un moment de conjuminar esforços, però una vegada superada i vençuda la pandèmia, serà el moment d'avaluar i de revisar les polítiques socials i el seu finançament, reforçant els serveis públics de salut, que avui més que mai es proclamen com a essencials i pilars fonamentals d'una societat justa, equitativa i solidària.

  Será responsabilidad de los gobiernos, centrales y autonómicos, abordar las medidas necesarias para reforzar el sistema nacional de salud, apostando por un servicio público fuerte, de gestión directa que tenga capacidad de atender la actividad ordinaria pero también pueda responder a necesidades excepcionales como la que estamos viviendo. Serà responsabilitat dels governs, centrals i autonòmics, abordar les mesures necessàries per a reforçar el sistema nacional de salut, apostant per un servei públic fort, de gestió directa que tinga capacitat d'atendre l'activitat ordinària però també puga respondre a necessitats excepcionals com la que estem vivint.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.