Comisiones Obreras del País Valenciano | 4 de abril de 2020

CCOO PV advoca per reforçar les plantilles de serveis socials

  Des del sindicat s'ha traslladat a la Conselleria de Polítiques Inclusives un document que defineix algunes de les problemàtiques més significatives que s'estan produint en l'àmbit dels serveis i prestacions de serveis socials, on s’estableixen propostes per a solucionar-les i garantir així una atenció efectiva a la situació derivada pel COVID-19.

  23/03/2020.
  Cens de persones cuidadores

  Cens de persones cuidadores

  Entre els eixos principals a tindre en compte es troba la necessitat de garantir la protecció a la salut de les persones usuàries dels centres i serveis del Sistema Públic de Serveis Socials i professionals del sector. A més, considera necessari mantindre tant com es puga l'activitat econòmica i l'ús de tots aquells sectors que formen part de la xarxa d'atenció, reforç de les plantilles en aquells àmbits en els quals resulta fonamental per a una correcta prestació del servei i evitar situacions insostenibles que s'estan donant en l'actualitat.

  S'han d'impulsar mesures de finançament urgents destinades a la contractació de professionals d'atenció en centres residencials, servei d'ajuda a domicili o teleassistència, de manera que es garantisca una cobertura ampliada a aquelles persones beneficiàries que hagen pogut veure's afectades per la situació actual i es puga pal·liar parcialment les urgències.

  A més, es demanda a l'Administració autonòmica una major definició en els protocols de coordinació entre treballadors i treballadores, empreses prestatàries dels serveis i les autoritats sanitàries i de serveis socials. També l'establiment d'un canal de comunicació permanent i directe per a resoldre les incidències que es puguen produir en la seua aplicació i, en tot cas, es garantisca la salut de les persones usuàries i del personal professional. Per aconseguir aquest objectiu, es fa imprescindible la dotació d'equips de protecció adequats a totes les persones treballadores que permeta oferir una atenció adequada i evitar una possible cadena de contagis.

  “Són moltes les persones que actualment s'atenen en tota mena de centres de menors, majors, persones amb dependència i discapacitat que necessiten d'una atenció continuada i especialitzada que requereix de protocols específics (ja que és complicat complir les instruccions de distància de seguretat o de permanència a les habitacions), per la qual cosa es fa molt més necessari si és possible garantir les mesures de protecció adequades”, ha assegurat Ana Belén Montero, secretària de Política Social de CCOO PV.

  En el document també s'assenyala com a imprescindible que s'implementen diferents mesures en el servei d'ajuda a domicili, i és crucial l'adopció de protocols preventius, evitar que se suspenguen contractes de serveis en les administracions públiques i una correcta reorganització de la disponibilitat de professionals, i cal garantir per part de les administracions que els costos o perjudicis sobrevinguts no repercutisquen en la salut i en l'ús de les persones treballadores de les contractes i subcontractes.

  Finalment, el sindicat estableix com a prioritat una vigilància d'aquells barris d'atenció preferent, en els quals la població resident es troba davant una situació d'especial vulnerabilitat. En aqueix, i la resta de casos, és essencial que les persones professionals dels serveis socials disposen de tota la informació per a dispensar ajudes d'emergència.

  Davant aquesta situació sobrevinguda, CCOO PV es posa a disposició de l'Administració per abordar qualsevol dels assumptes plantejats en el document remés o els que es consideren amb l'objectiu de procurar la millor resposta al que la ciutadania i els professionals mereixen.

  Documentación asociada
  Documentación asociada

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.