Comisiones Obreras del País Valenciano | 4 de abril de 2020

L'escassetat alarmant d'equips de protecció individual del personal d'ambulàncies amenaça la continuïtat del servei

  La Federació de Serveis a la Ciutadania sol·licita que es mantinguen únicament aquells serveis estrictament necessaris i es proporcionen les mesures de protecció adequades, o instarà a paralitzar l'activitat com preveu la Llei de prevenció de riscos laborals.

  16/03/2020.
  Ambulància

  Ambulància

  El personal de transport de persones malaltes i accidentades de la Comunitat Valenciana denuncien l'escassetat d’EPI i exigeixen a la Conselleria de Sanitat i a les empreses concessionàries del servei que es posen a la disposició del personal, de manera urgent, tots els mitjans de protecció individual indispensables per a realitzar les seues funcions amb les garanties necessàries.

  De no ser així, CCOO instarà a les persones empleades en el sector a “que es paralitze l'activitat laboral, per risc greu i imminent per a la salut dels treballadors”, com és el possible contagi entre la plantilla, tal com preveu l'art. 21 Llei de prevenció de riscos laborals.

  La decisió de paralització de l'activitat la pot adoptar directament l'empresa, el Comité de Seguretat i Salut d'aquesta, o fins i tot la mateixa persona treballadora que pot decidir abandonar, o no realitzar certa activitat si es produeix tal risc. Així mateixa la Inspecció de Treball pot ordenar-ho com preveuen els articles 44 de l’LPRL i 11 i 26 del RD 928/1998.

  Per tot això, el sindicat exigeix que se suspenguen els serveis que no siguen imprescindibles, que es limite el nombre de passatgers per servei, a fi de mantindre la distància de seguretat, i que se suspenguen tots els no estrictament necessaris per a protegir la seguretat tant de les persones usuàries com de les treballadores.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.