Comisiones Obreras del País Valenciano | 19 de febrero de 2020

8M 2020

CCOO PV proposa millores en els programes de foment de la contractació

  • El sindicat reitera la seua aposta ferma pels 26 Pactes per l'Ocupació

El sindicat plantejarà a Labora una implicació decidida en la constitució de la Xarxa de Pactes per l'Ocupació de la Comunitat Valenciana i que es corregisquen les disfuncions detectades en els programes de foment de l'ocupació (EMCUJU, EMPUJU, EMCORP, EMERGEIX i ADEL)

27/01/2020.
Plenari Ocupació

Plenari Ocupació

El plenari d'Ocupació de CCOO PV ha realitzat un balanç de les polítiques d'ocupació de la Generalitat i de la marxa dels Pactes Territorials per l'Ocupació. Aquestes són unes eines que han sorgit del Diàleg Social i que concreten polítiques actives d'ocupació, fonamentals perquè la classe treballadora tinga oportunitats laborals en el seu àmbit territorial.

CCOO n’ha sigut impulsor i ha participat de la constitució de tots i cadascun dels 26 acords per l'ocupació existents al País Valencià. Ana García, secretària d'Ocupació i Formació de CCOO PV afirma que “el treball és el factor de cohesió social més important per a la classe treballadora i és fonamental una dedicació sindical prepositiva en aquests pactes: esforç de dinamització; elaboració de propostes d'accions en matèria d'ocupació i participació en els diagnòstics territorials realitzats per Labora i la Universitat”.

El sindicat considera que molts dels pactes com: Pactem Nord, Camp del Túria, Municipis Ceràmics, Castelló, València, Pla Alta Nord, Actatio (Alcoi, Ibi i Ontinyent), la Safor, Pater (la Ribera) i l'Alacantí, estan funcionant molt bé: tots els projectes d'ocupació que s’hi desenvolupen són conseqüència del diàleg i la concertació social.

Com a exemple de les accions desenvolupades, concretament en Pactem Nord (segons les últimes xifres publicades en 2018) han enviat 996 persones desocupades a 404 ofertes d'ocupació, és a dir, 202 contractes realitzats. Unes 331 persones van assistir a cursos de formació, itineraris formatius individualitzats, o tallers d'informàtica en cerca d'ocupació. S’hi van realitzar múltiples jornades en matèria de responsabilitat social, igualtat i atenció a persones emprenedores. Un total de 1.420 empreses en participen de la base de dades.

No obstant això, CCOO PV plantejarà a Labora la necessitat d'una major implicació política en aquells territoris on encara no existeix un pacte constituït i un impuls a aquells que estiguen funcionant però a un ritme inferior, o de manera desigual. A judici seu, l'esforç ha de centrar-se en aquells territoris de l'interior de Castelló sense constitució d’acords: en l'interior del Camp del Túria, de la Costanera Canal i Foia de Buñol-Chiva, la Marina Baixa o l'interior de l'Alacantí.

“Ens preocupa el futur de molts dels pactes o acords per l'Ocupació, la falta de pressupost i de voluntat política. Plantejarem a Labora que dirimisca la millor fórmula de gestió i s'implique en major mesura, en la constitució de la Xarxa de Pactes per l'Ocupació de la Comunitat Valenciana” conclou Ana García.

Programes d’ocupació

D'altra banda, el sindicat ha analitzat els processos de selecció dels diferents programes que donen oportunitats d'ocupació al País Valencià a persones desocupades. Són programes que han millorat en aquests últims anys les condicions de treball, a conseqüència del diàleg i del consens social.

CCOO està present en aquests processos de selecció per a garantir la igualtat d'accés a aquestes oportunitats d'ocupació, així com l’acompliment de la normativa emesa per Labora perquè es contracte a les persones amb major puntuació en les entitats locals o Diputacions.

Cada any milers de persones són contractades en tot el territori autonòmic a través d'aquests processos de selecció, als quals CCOO dedica molts recursos de personal per a poder donar la cobertura necessària. “Mitjançant l'acció sindical es revisa que les seues condicions de treball siguen adequades i denunciem els incompliments per part de les administracions davant Inspecció de Treball” conclou García.

Els programes en què hem pogut participar han facilitat la contractació aproximada de: (EMCUJU/EMPUJU) 2.249 joves; el programa (EMERGEIX) per a les brigades forestals, 980 contractes; el programa de contractacions per a persones desocupades majors de 30 anys ha emprat a 804 persones; la contractació en les zones amb afectació del DANA va ascendir a 244 persones; el programa (EMCORA) de contractació en la Ribera va permetre contractar a 322 persones; també es van contractar a 65 agents d'ocupació i desenvolupament local (AEDL).

CCOO PV reivindica la creació d'ocupació estable, de qualitat i amb salaris dignes. A més, entén que aquests programes de foment d'ocupació poden donar una oportunitat al jovent, a les persones en atur de llarga duració o dificultats d'inserció.

Com a conseqüència, el plenari d'Ocupació ha elaborat un llistat de propostes que es faran arribar a Labora-SERVEF per a millorar aquests processos, per exemple:

– LABORA ha d’exigir a les administracions públiques, en les normes de concessió de les ajudes a la contractació, l’acompliment del conveni col·lectiu d'aplicació i, per consegüent, les mateixes condicions que el personal funcionari.

- La correcció de les disfuncions constatades pel que fa la contractació de persones joves, en els projectes sol·licitats pels ajuntaments (desigualtats entre joves que desenvolupen les mateixes funcions i perceben diferents ingressos, en funció del programa pel qual han sigut contractats).

– Una planificació anual i agilitat en les contractacions, atés que la tendència és a concentrar-les en els últims mesos de l'any, la qual cosa genera retard en les ofertes i una acumulació de treball innecessària.

- Claredat en els criteris de selecció en la contractació d'Agents de Desenvolupament i Ocupació Local, que eviten problemes d'interpretació, així com l’agilització dels processos: enguany han arribat a tindre fins a 300 persones candidates per a cobrir un únic lloc.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.