Comisiones Obreras del País Valenciano | 19 de febrero de 2020

8M 2020

Prevenció amb perspectiva de gènere

  • Riscos psicosocials i musculoesquelèticas

L’objectiu d’aquesta iniciativa és millorar la salut laboral de les dones treballadores valencianes mitjançant la visibilització dels riscos laborals amb perspectiva de gènere. “Hem de combatre un dels factors detonants del risc: el desconeixement dels drets i de les eines per a defensar-los” Daniel Patiño, secretari de Salut Laboral de CCOO PV.

19/11/2019.
Cartell genèric campanya Defensa la teua postura

Cartell genèric campanya Defensa la teua postura

La campanya s'emmarca en l'Estratègia valenciana de seguretat, salut i benestar laboral 2017-2020, per a fomentar la cultura preventiva i potenciar la informació individual i la defensa col·lectiva del dret a treballar en condicions segures i entorns saludables.

La Secretaria de Salut Laboral de CCOO PV ha elaborat publicacions específiques adreçades a l'afiliació i als delegats i les delegades de prevenció als centres de treball amb aquest lema proactiu. ‘Defensa la teua postura’ és una crida a reclamar avaluacions i intervencions pertinents.

En aquesta edició, la campanya es desenvoluparà fonamentalment mitjançant el vessant formatiu, informatiu i de difusió de les propostes preventives per fer front els riscos musculoesquelètics i psicosocials que afecten les dones treballadores.

Els riscos psicosocials són les condicions en l’entorn laboral directament relacionades amb l'organització del treball, amb el seu contingut i amb la realització de tasques, i que afecten en el desenvolupament habitual de la feina i en la salut. Són un dels factors de risc per a la salut als quals es veuen especialment exposades les dones treballadores, a causa de les desigualtats preexistents.

Entre els més nocius els díptics informatius hi destaquen l'excés d'exigències psicològiques; la falta d'influència i de desenvolupament; la falta de suport i qualitat de lideratge; no tenir compensacions adequades, i la doble jornada, que força a combinar el treball amb les tasques domèstiques i les obligacions familiars.

Aquesta situació perjudica la salut i causa estrés i ansietat, i a llarg termini pot produir malalties cardiovasculars, gastrointestinals, dermatològiques, immunitàries, musculoesquelètiques i per descomptat, mentals.

Els trastorns musculoesquelètics són un conjunt de lesions inflamatòries o degeneratives de músculs, de tendons, d’articulacions, de lligaments, de nervis, etc. L'exposició a diferents lesions i malalties és molt habitual en la majoria d'oficis que realitzem les dones, tant en empreses de producció com en el sector serveis.

El díptic identifica tres causes principals de lesió musculoesquelètica: sobreesforços, postures forçades i moviments repetitius. Els símptomes més freqüents són dolor articular i/o muscular, sensació de formigueig, pèrdua de força i disminució de la sensibilitat. Solen incapacitar temporalment i en ocasions, arriben a convertir-se en incapacitats permanents.

Les patologies més recurrents [incloses en el llistat de malalties professionals] derivades en són: síndrome del túnel carpià (monyica); síndrome del manegot dels rotatoris (muscle) epicondilitis (colze); enosinovitis estenosant digital (dit ressort) i tendinitis- tenosinovitis De Quervain (dit polze- avantbraç).

Les lesions produïdes en el treball han de ser reconegudes com a accidents de treball o malaltia professional. Malauradament, en nombroses ocasions, ni l'empresa ni la mútua reconeixen el seu origen laboral. Les hèrnies lumbars i cervicals no tenen reconegut el seu origen laboral, llevat que siguen producte d'un accident de treball.

En el cas de patir una malaltia professional o accident de treball i que l’empresa no ho vulga reconéixer com a tal, el sindicat insta a posar-se en contacte amb la federació corresponent o amb el Gabinet de Salut Laboral. L’equip del Gabinet orienta i ajuda a realitzar una “determinació de la contingència”, és a dir, una reclamació perquè es reconega la baixa com a accident de treball o malaltia professional.

Les empreses estan obligades a realitzar una avaluació d’ambdós riscos [tal com s’arreplega en l'art.15.1 d) i g) de la Llei de prevenció de riscos laborals] amb l'objectiu de posar mesures preventives que els minimitzen. També és fonamental, i obligada, la participació dels treballadors i de les treballadores al llarg de tot el procés, així com dels seus representants.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.